Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 11/2020: Giúp Sinh viên Lê Kim Hiếu Năm 1 và 2 ĐH Y Dược

TẤM LÒNG GIÚP NĂM 2 Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 Số dư quỹ năm 1 chuyển sang      8,900,000  2 NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – 1.000usd VK Mỹ Nộp 20/11/20  23,170,000  3 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 19/11/20  1,000,000  4 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội ACB

Tháng 11/2020: Cứu trợ bão số 9 huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

Kết quả quyên góp đến ngày 14/11/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư cứu trợ Huế chuyển sang      16,932,000  1 TRẦN HOÀNG THÙY VY TPHCM ACB 26/10/20  7,000,000  2 NGUYỄN THỊ TÌNH – NG THỊ KIM HUYẾN Nhóm Ngô Mỹ Nộp 24/10/20  3,000,000  3 NGÔ HOÀNG

Tháng 10-11/2020: Cứu trợ bão lũ huyện Phong Điền – Huế

Kết quả quyên góp đến ngày 03/11/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN BV Ung Bướu ACB 15/10/20  2,000,000  2 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội Chuyển 3 lần  2,500,000  3 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 15/10/20  2,000,000  4 NGUYỄN HOÀNG NAM  Bạn A.Đức ACB 15/10/20

Tháng 10-11/2020: Xây cầu 156 xã Đông Phước – Châu Thành – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 27/11/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 TT. THÍCH BÌNH TÂM – Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam  Cần Thơ ACB 05/10/20  50,000,000  2 NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp ACB 06/10/20  200,000  3 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB

Tháng 10-11/2020: Học bổng sinh viên Cù Thị Thanh Nhàn năm 4 ĐH Nông Lâm

Kết quả quyên góp đến ngày 24/10/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – 1.000usd VK Mỹ CK 28/09/20  23,150,000  2 ĐOÀN THỊ THÀNH Q. 9 Nộp 27/09/20  500,000  3 CÔ BẮC – CHÚ NHẬN TPHCM Nộp 27/09/20  500,000  4 TRỊNH MINH HOA – Cháu