Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 11/22: Xây chùa Thanh An ở Sóc Bom Bo – Bù Đăng – Bình Phước

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 Số dư ấn Kinh Phật chuyển sang      3,992,000  2 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 17/11/22  5,000,000  3 NGUYỄN NGỌC EM 69t – Nhà Bè Nhóm Trung ACB 17/11/22  200,000  4     ACB 17/11/22  1,000,000  5 NGUYỄN TRỌNG

Tháng 10-11/2022: Xây nhà 71 tặng be mẹ Sư Cô Huệ Hiền ở Long Mỹ – Hậu Giang

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ  TPHCM ACB 18-22/10  2,000,000  2 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 22/10/22  5,000,000  3 HL. NGUYỄN VĂN DANH Ba e. Hiệp ACB 22/10/22  200,000  4 TRƯƠNG MỸ HẠNH TPHCM ACB 22/10/22  2,000,000  5 HUỲNH THU VÂN TPHCM

Tháng 11/2022: Giúp Thầy Nhuận Quang ở núi Chứa Chan chữa bệnh và giúp cụ bà neo đơn

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 TIẾN SĨ HOÀI TPHCM Nộp 01/11/22  1,000,000  2 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH TPHCM ACB 03/11/22  400,000  3 VÂN TPHCM ACB 03/11/22  300,000  4 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN TPHCM ACB 03/11/22  200,000  5 HL. NGUYỄN VĂN DANH TPHCM ACB 03/11/22  200,000  6 EM TRANG TPHCM

Tháng 11/2022: Ấn tống Kinh các chùa bị bão lũ miền Trung – Bắc

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NGUYỄN THỊ NGA sinh 8/1/75 cầu hết bệnh Chị dâu Hiệp ACB 08/11/22  300,000  2 NGUYỄN THỊ LAN ĐÀI – 44t Nhà Bè Nhóm Trung ACB 08/11/22  200,000  3 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA TPHCM ACB 09/11/22  200,000  4 ĐỖ THỊ BÍCH LIỄU TPHCM ACB

Tháng 7-10/2022: Xây cầu 178-179 – Làm đường Vu Lan tại Trà Ôn – Vĩnh Long và Vị Thủy – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 18/11/22: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 QUAN MỸ YẾN TPHCM VCB 28/06/22  500,000  2 NGUYỄN THỊ KIM TRỊ TPHCM ACB 13/07/22  1,000,000  3 CHÚ LAM   ACB 13/07/22  600,000  4 PHUONG   ACB 13/07/22  200,000  5 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG