Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 3/2021: Giúp Lê Ngọc Sang tại nạn gãy xương vai tay

Kết quả quyên góp đến ngày 06/03/21: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH 200usd VK Mỹ Nộp 03/03/21  4,754,000  2 HL. NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp ACB 01/03/21  100,000  3 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 01/03/21  3,000,000  4 PHÓNG VIÊN ĐIỆP   ACB

Tháng 2/2021: Cúng Trai Tăng chùa Pháp Vân

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 MAI CHỦ NHIỆM TPHCM Nộp 19/02/21  1,000,000  2 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội ACB 19/02/21  300,000  3 ĐỒNG TIẾN ĐẠT TPHCM ACB 19/02/21  1,000,000  4 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 19/02/21  1,000,000  5 CHỊ THANH HỒNG Hà Nội ACB 19/02/21  300,000  6 CHỊ

Tháng 2-3/2021: Khai thiện xây 2 cầu 158-159 xã Thanh Bình – Chợ Gạo – Tiền Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 05/03/21: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 21/12/20  900,000  2 PHẠM THỊ THI 32t tiêu trừ nghiệp chướng TPHCM VCB 7-8-12-15/1  1,000,000  3 NGUYỄN KIM HOÀNG TPHCM ACB 10/01/21  2,000,000  4 NGUYỄN THỊ MỘNG TPHCM ACB

Tháng 2/2021: Mổ mắt cho 2 bé khiếm thị con ca sĩ Lê Phương

Kết quả quyên góp đến ngày 25/02/21: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 THẦY THÍCH TÍN THUẬN   VCB 06/02/21  1,000,000  2 CHỊ NGỌC PHAN VK Mỹ VCB 06/02/21  23,008,000  3 YẾN NHI   VCB 06/02/21  500,000  4 NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH Nhóm Trung VCB 06/02/21  200,000  5 LỮ

Tháng 1/2021: Ấn tống Kinh – Tượng Địa Tạng vùng lũ Quảng Ninh – Quảng Bình

Kết quả quyên góp đến 15/01/21: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 CÔ HẠNH TPHCM ACB 11/01/21  300,000  2 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 11/01/21  200,000  3 NGUYỄN KIM HOÀNG TPHCM ACB 11/01/21  1,000,000  4 NGUYỄN ĐẶNG HẠNH DUNG TPHCM ACB 11/01/21  300,000  5 NGUYỄN HỮU SẮC