[responsive-menu menu="phone"]

 
Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 10/19: Xây cầu 143 xã Xà Phiên – Long Mỹ – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 04/10/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 HL. VÕ VĂN ĐẮC – PD THIỆN TÂM Ba a. Minh ACB 25/09/19    2,000,000 2 HOÀNG HỮU TUẤN ANH Chay Tâm An ACB 04/10/19       500,000 3 NGUYỄN ĐỖ ANH KHOA Con Tuyết Mỹ ACB 04/10/19

Tháng 9/19: Học bổng xã Vĩnh Ninh – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả quyên góp đến ngày 25/09/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư học bổng bé Linh 2018 ở Thanh Hóa      1,400,000 1 VÕ THANH TIỀN TPHCM VCB 30/0819    1,000,000 2 ĐOÀN VĂN CHIÊU TPHCM Nộp 01-15/09/19    4,000,000 3 NGUYỄN NGỌC HUY KHOA

Tháng 9/19: Học bổng sinh viên Cù Thị Thanh Nhàn ĐH Nông Lâm

Kết quả quyên góp đến ngày 01/10/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 ANH BA NINH TPHCM VCB 12-17/09/19  11,500,000 2 NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – 1.000usd   Nộp 17/09/19  23,000,000 3 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 14/09/19    2,000,000 4 TOÀN PHƯƠNG TPHCM ACB

Tháng 8-9/19: Xây cầu 138-139-141-đường xã Tân Hào – Bến Tre – Cầu 140 Xà Phiên Hậu Giang – Cầu 142 xã Mỹ Thạnh Đông – Đức Huệ

Kết quả quyên góp đến ngày 04/10/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NGUYỄN DUY NAM Cầu 138 ACB 19/08/19    96,000,000 2 GĐ TRẦN THANH PHƯƠNG Cầu 140 TM + CK  195,000,000 3 SÀN GD PHẠM VIẾT CHÁNH Cầu 139 Nộp 01/09/19    50,000,000 4 GĐ. VÕ TRUNG HẢI

Tháng 6-10/19: Hùn phước xây chùa cổ Bụt Mọc 700 năm xã Vĩnh Ninh – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả hùn phước đến ngày 04/10/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang        30,850,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây Ninh Nộp 30/15/19      5,000,000 2 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho