Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 5/18: Hùn phước Phật Đản – Tặng quà hs khánh thành 5 cầu 100-101-103-104-105

Kết quả hùn phước đến ngày 01/06/18: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 PHAN NGUYỄN TRUNG HIẾU cho bệnh nhân VCB 02/05/18          500,000 2 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH cho hs An Cư Nộp 13/05/18      1,000,000 3 NGÔ THỊ HOÀNG MỸ cho hs An Cư Nộp 13/05/18          200,000

Quỹ xây dựng quý 1/18: Xây 7 cầu khai thiện cúng dường Phật Đản

QUỸ XÂY DỰNG Q.1/2018 Cầu 99 – 100 xã Huyền Hội – Càng Long – Trà Vinh Cầu 101 xã Xà Phiên – Long Mỹ – Hậu Giang Cầu 102 Thị trấn Càng Long – Trà Vinh Cầu 103 xã Sông Nhạn – Cẩm Mỹ – Đồng Nai Cầu 104 xã An Cư – Cái

Quỹ quà tặng tháng 3-4/18: Tặng quà hs Tây Ninh – Trà Vinh và NN da cam Tây Ninh

CÁC CHƯƠNG TRÌNH: Quà 50 hộ nghèo xã Phước Chỉ – Trảng Bàng – Tây Ninh Quà 90 hs xã Phước Chỉ – Trảng Bàng – Tây Ninh Quà 100 hs Thị trấn Càng Long – Trà Vinh Quà 50 hộ NN da cam Làng Hòa Bình – Tây Ninh Số dư tháng 2 chuyển

Tháng 4-5/18: Xây nhà 59 cho anh Thảo bị cháy nhà ở Tân Thạnh – Long An

Kết quả quyên góp đến ngày 04/05/18: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 PHẠM THỊ BẠCH YẾN   Nộp 15/04/18          500,000 2 LÊ VĂN TRUNG    Nộp 15/04/18          500,000 3 DƯƠNG VĂN THÀNH   Nộp 15/04/18      1,000,000 4 LỮ NGỌC LAM   ACB 20/04/18      1,000,000 5

Tháng 3-4/18: Tặng quà NN da cam Tây Ninh và HS 2 lễ khánh thành cầu Tây Ninh và Trà Vinh

Kết quả quyên góp đến ngày 17/04/18: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 ĐẠO TRÀNG CHÂN TỊNH HOA ĐỨC HN cho hs Tây Ninh Ck  27,500,000 2 ĐỖ PHƯỚC THUẬN   Nộp tm  10,000,000 3 TRỊNH THỊ BẮC cho hs Tây Ninh Nộp 25/03/18       500,000 4 PHẠM THANH TRÂM