Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 01/20: Giúp đám tang chị Quyên vợ thợ xây cầu Việt ở Xà Phiên – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 11/01/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 LỮ NGỌC LAM TPHCM ACB 04/01/20 1,000,000 2 THẦY HOÀI VNF ÚC TPHCM ACB 04/01/20 500,000 3 NGUYỄN THỊ MIẾNG TPHCM ACB 06/01/20 1,000,000 4 CHỊ HẰNG BẠN CHỊ MIẾNG TPHCM ACB 06/01/20 1,000,000 5 VÕ DUY

Tháng 11-12/19: BHYT + Quà hs xã Bình Thành – Quà hs Xà Phiên – Quà cô nhi + khiếm thị – Quà tết da cam Tây Ninh

Kết quả quyên góp đến 31/12/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    MUA BHYT 41 HS       25,500,000 1 ĐỒ GỖ NAM QUYỀN Cai Lậy VCB 23/11/19     3,000,000 2 PHẠM THỊ NGUYỆT TPHCM ACB 28/11/19   11,000,000 3 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB

Tháng 6/19-01/20: Hùn phước xây chùa cổ Bụt Mọc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả quyên góp đến ngày 16/01/20:   Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang 30,850,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây Ninh Nộp 30/15/19 5,000,000 2 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây

Tháng 10-11/19: Quà HS Tân Hào, Thừa Đức Bến Tre – Mỹ Thạnh Đông Đức Huệ – Xà Phiên Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến 27/10/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NHÓM CT 300-500 cho hs Đức Huệ CK 9/2019  10,000,000 2 NHÓM PHAN THỊ NĂM cho hs Xà Phiên ACB 01/10/19  12,000,000 3 NGUYỄN THỊ KIM THỂ cho hs Bình Đại Nộp 06/10/19       200,000 4 VŨ THỊ

Quỹ xây dựng tháng 11-12/19: Xây cầu ĐT 143-144 Xà Phiên – Dựng mở quán chay xã Bình Thành

QUỸ XÂY DỰNG THÁNG 11-12 Cầu 143-144 xã Xà Phiên – Long Mỹ – Hậu Giang Dựng mở quán cơm chay Đồng Tâm xã Bình Thành – Thoại Sơn – An Giang Stt Diễn giải Số tiền 1 Số dư 30/11/19 chuyển sang 194,658,000 2 Thu vận động xây 2 cầu 262,800,000 3 Thu vận