Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 5-6/20: Giúp Nguyễn Phạm Minh Đức mổ tim

Kết quả quyên góp đến ngày 27/06/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 TAM HUYNH   ACB 13/05/20  5,000,000  2 CHỊ THANH HỒNG Hà Nội ACB 13/05/20  500,000  3 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 13/05/20  1,000,000  4 CÔ HỒNG HẠNH TPHCM ACB 14/05/20  500,000  5 NGUYỄN

Tháng 5/20: Cứu đói Covid người khiếm thị đợt 5: Q.6 – Q.8

Kết quả quyên góp đến ngày 11/05/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 4 chuyển sang     47,587,000 1 NGUYỄN HOÀNG TRƯỞNG TPHCM VCB 04/05/20 1,000,000 2 NHÓM LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 04/05/20 500,000 3 TÂM DUNG   VCB 05/05/20 500,000 4 BÙI NGUYỄN QUYÊN

Tháng 6/19 – 5/20: Xây chùa cổ Bụt Mọc 700 năm ở Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả quyên góp đến ngày 15/05/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang 30,850,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây Ninh Nộp 30/15/19 5,000,000 2 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây Ninh

Tháng 2-5/20: Xây cầu 149 xã Hựu Thạnh – Đức Hòa – Long An

Kết quả quyên góp đến ngày 15/05/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 GĐ. TRƯƠNG TẤN SƠN TPHCM ACB 28/02/20  70,000,000  2 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 21/02/20  5,000,000  3 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 21/02/20  2,000,000  4 NGUYỄN KIM HOÀNG TPHCM ACB 24/02/20  500,000 

Tháng 4/2020: Cứu đói Covid người khiếm thị đợt 3 + 4: Q.5 – Q.12 – Bình Tân – Tân Phú

Kết quả quyên góp đến ngày 02/05/20: Tháng 4/20: CỨU ĐÓI NGƯỜI KHIẾM THỊ DỊCH COVID ĐỢT 3 Hội người mù Q.5 – Bình Tân – 110 suất           Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 2 chuyển sang     20,813,000 1 GĐ.