Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Quỹ cộng đồng tháng 8/14: Tặng quà Vu Lan, hộ nghèo Đức Huệ, học sinh Cai Lậy

 Số dư tháng 7 chuyển sang:              7.177.000  top quality medications. zoloft generic price walmart . online drugstore, zoloft online no prescription canada.  Thu vận động:                                                           

Quỹ xây dựng quý 2/14: Xây cầu Đồng Tâm 32 – Đức Huệ, trường học Mã Đà, giếng nước Đắk Nông

  Số tt Diễn Giải buy estrace cream for painful intercourse los angeles ca online. estrace purchase estrace generic equivalent cream without a prescription buy estrace for  Số tiền 1 Số dư cuối tháng 4 chuyển sang     58.848.000 2 Thu vận động   226.700.000   1. Xây cầu Đồng Tâm 32 – Đức Huệ –

Tháng 9-10/14: Xây cầu Đồng Tâm 35 tại xã Tân Long – Phụng Hiệp – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 27/11/14: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú Số tiền 1  TT THÍCH ĐỊNH TUỆ Bình Thạnh   1.000.000 2  NGHỆ SĨ NGỌC THỦY TP.HCM nộp đêm Vu Lan 1.000.000 3  VÕ DUY ĐIỀN Vĩnh Long nộp đêm Vu Lan + 28/9 500.000 4  KIM PHƯỢNG Q. 1

Tháng 8-9/14: Tặng quà trung thu cho trẻ dân tộc thiểu số Nam Cát Tiên

Kết quả quyên góp đến ngày 11/9/14: Stt dec 7, 2014 – buy cheap generic amoxil online without prescription. more info about “cheap amoxil“. amoxil 400mg . generic name: amoxicillin and  NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú Số tiền 1  LÊ THỊ KIM ANH Long An mẹ Kim Loan BC 1.000.000 2  VÕ DUY

Tháng 8/14: Quà Vu Lan – hộ nghèo Đức Huệ – học sinh Cai Lậy

Kết quả quyên góp đến ngày 31/08/14: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú Số tiền 1  NGUYỄN THỊ THANH MAI Bình Thạnh Ban vận động 1.500.000 2  Bé NGUYỄN MINH KHÔI Hốc Môn cháu Thiện Phước 1.000.000 3  VÕ CHÍ QUI SCC   500.000 4  VŨ THẾ HƯỜNG Hà Nội   500.000 5