Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 6/20: Cứu trợ Covid người khiếm thị đợt 9: Hốc Môn

Kết quả quyên góp:     Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 8 chuyển sang     20,419,000 1 LÊ XUÂN QUANG TPHCM ACB 15/06/20 2,000,000 2 VÕ DUY ĐIỀN TPHCM ACB 15/06/20  500,000  3 BÉ NGUYỄN XUÂN KỲ hs Trường PTTH Lý Thường Kiệt Tây Ninh

Tháng 6/19 – 6/20: Xây chùa cổ Bụt Mọc 700 năm ở Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả quyên góp đến ngày 24/06/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang 30,850,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng ba mẹ Tây Ninh Nộp 30/15/19 5,000,000 2 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng ba mẹ Tây Ninh Nộp 04/10/19

Tháng 6/20: Cứu trợ Covid người khiếm thị đợt 8: Q.9

Kết quả quyên góp đến ngày 14/06/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư ấn tống Kinh     677,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho Trà Bắc – Nguyễn Minh Phong mất 7/6/20 TPHCM Nộp 08/06/20 500,000 2 BÙI VĂN KHANH – PD. GIÁC THIỆN THẨM

Tháng 6/2020: Đợt 7 – Ấn tống Kinh chùa Đót Tiên – Thanh Hóa + Mỏ + xe lăn chùa Long Sơn – Cần Thơ

Kết quả hùn phước: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 6 chuyển sang      20,619,000  1 GĐ. VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN TPHCM ACB 09/06/20  2,000,000  2 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 09/06/20  2,000,000  3 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN Đăk Nông VCB 09/06/20  500,000 

Tháng 6/2020: Ấn tống Kinh chùa Phổ Minh – Huế + Mõ chùa Sơn Lâm – Đồng Nai

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 5 chuyển sang      2,600,000  1 TÔ THỊ LẠC HỒNG TPHCM ACB 04/06/20  500,000  2 NGUYỄN VIẾT NAM – Hà Nội Mõ + Kinh ACB 04-08/06  1,000,000  3 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 04/06/20  500,000  4 PHAN NGỌC TRIỀU