Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 7-9/2020: Xây 3 cầu 152-153-154 Vu Lan 2020

Kết quả quyên góp đến ngày 06/09/2020: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 GĐ ÔNG BÀ TRẦN THANH PHƯƠNG Cho cầu 152 CK 3 lần  188,000,000  2 GĐ ÔNG LÊ VĂN TÂM Cho cầu 153 CK 4 lần  212,000,000  3 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 10/07/20  6,000,000  4 TRẦN

Tháng 7/20: Cứu trợ Covid người khiếm thị đợt 10: Thủ Đức

Kết quả quyên góp: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 9 chuyển sang     20,419,000 1 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO VÀ MẸ TPHCM VCB 18/06/20 10,000,000 2 CHỊ THANH HỒNG  Hà Nội ACB 03/07/20  500,000  3 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 03/07/20 1,000,000 4

Tháng 6/20: Cứu trợ Covid người khiếm thị đợt 9: Hốc Môn

Kết quả quyên góp:     Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Số dư đợt 8 chuyển sang     20,419,000 1 LÊ XUÂN QUANG TPHCM ACB 15/06/20 2,000,000 2 VÕ DUY ĐIỀN TPHCM ACB 15/06/20  500,000  3 BÉ NGUYỄN XUÂN KỲ hs Trường PTTH Lý Thường Kiệt Tây Ninh

Tháng 6/19 – 6/20: Xây chùa cổ Bụt Mọc 700 năm ở Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả quyên góp đến ngày 24/06/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang 30,850,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng ba mẹ Tây Ninh Nộp 30/15/19 5,000,000 2 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng ba mẹ Tây Ninh Nộp 04/10/19

Tháng 6/20: Cứu trợ Covid người khiếm thị đợt 8: Q.9

Kết quả quyên góp đến ngày 14/06/20: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư ấn tống Kinh     677,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho Trà Bắc – Nguyễn Minh Phong mất 7/6/20 TPHCM Nộp 08/06/20 500,000 2 BÙI VĂN KHANH – PD. GIÁC THIỆN THẨM