Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 8-9-10/19: Xây cầu 138-139-141-đường xã Tân Hào – Bến Tre – Cầu 140 Xà Phiên Hậu Giang – Cầu 142 xã Mỹ Thạnh Đông – Đức Huệ

Kết quả quyên góp đến ngày 26/11/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NGUYỄN DUY NAM Cầu 138 ACB 19/08/19    96,000,000 2 GĐ TRẦN THANH PHƯƠNG Cầu 140 TM + CK  195,000,000 3 SÀN GD PHẠM VIẾT CHÁNH Cầu 139 TM + CK    96,000,000 4 GĐ. VÕ TRUNG

Quỹ Quà tặng tháng 9/19 lần 1: Trung thu Sóc Bom Bo

QUỸ QUÀ TẶNG THÁNG 9 Trung thu Sóc Bom Bo – Bình Phước Số dư Quỹ quà 31/08/19 chuyển sang           37.378.000đ Thu vận động 41.500.000đ Chi quà trung thu    34.858.000đ Số dư đến 10/09/19    44.020.000đ CHI MUA QUÀ TRUNG THU Stt  Nội dung SL  Đơn giá  Thành tiền 1  Tặng gạo bếp

Tháng 9/2019: Quà trung thu Sóc Bom Bo – Chùa Thanh An – Bình Phước

Kết quả quyên góp đến ngày 08/09/19:   Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 VÕ THANH TIỀN TPHCM  VCB 30/0819     1,000,000 2 GĐ NGUYỄN THỊ THANH HỒNG Hà Nội VCB 04/09/19     4,000,000 3 ĐOÀN VĂN CHIÊU TPHCM  Nộp 01/09/19        300,000 4 NGUYỄN THỊ LÊ TPHCM  Nộp 01/09/19

Quỹ tặng quà tháng 8/19: Văn nghệ – Quà Vu Lan

QUỸ QUÀ TẶNG THÁNG 8 Văn nghệ – Quà Vu Lan Số dư 25/08/19 chuyển sang           47.758.000đ Thu vận động 71.270.000đ Chi quà văn nghệ Vu Lan     81.650.000đ Số dư đến 31/08/19    37.378.000đ   CHI VĂN NGHỆ – MUA QUÀ Stt  Nội dung SL  Đơn giá  Thành tiền    1  Bao lì

Quỹ Quà tặng tháng 5-8/19: Tặng học sinh nhiều xã – giúp bệnh nhi

QUỸ QUÀ TẶNG THÁNG 4-8 Tặng quà hs nhiều xã và giúp bệnh nhi Số dư 30/05/19 chuyển sang           57.522.000đ Thu vận động 44.160.000đ Chi quà học sinh nhiều nơi      53.924.000đ Số dư đến 25/08/19     47.758.000đ CHI MUA QUÀ HS – GIÚP BỆNH NHI Stt  Nội dung SL  Đơn giá  Thành tiền