Trang chủ » Báo cáo

Báo cáo

Tháng 6/19-01/20: Hùn phước xây chùa cổ Bụt Mọc – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Kết quả quyên góp đến ngày 16/01/20:   Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang 30,850,000 1 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây Ninh Nộp 30/15/19 5,000,000 2 MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ Tây

Tháng 10-11/19: Quà HS Tân Hào, Thừa Đức Bến Tre – Mỹ Thạnh Đông Đức Huệ – Xà Phiên Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến 27/10/19: Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền  1 NHÓM CT 300-500 cho hs Đức Huệ CK 9/2019  10,000,000 2 NHÓM PHAN THỊ NĂM cho hs Xà Phiên ACB 01/10/19  12,000,000 3 NGUYỄN THỊ KIM THỂ cho hs Bình Đại Nộp 06/10/19       200,000 4 VŨ THỊ

Quỹ xây dựng tháng 11-12/19: Xây cầu ĐT 143-144 Xà Phiên – Dựng mở quán chay xã Bình Thành

QUỸ XÂY DỰNG THÁNG 11-12 Cầu 143-144 xã Xà Phiên – Long Mỹ – Hậu Giang Dựng mở quán cơm chay Đồng Tâm xã Bình Thành – Thoại Sơn – An Giang Stt Diễn giải Số tiền 1 Số dư 30/11/19 chuyển sang 194,658,000 2 Thu vận động xây 2 cầu 262,800,000 3 Thu vận

Quỹ xây dựng tháng 9-10-11/19: Xây cầu 138-139-141 + đường xã Tân Hào – Giồng Trôm, Cầu 140 xã Xà Phiên, Cầu 142 xã Mỹ Thạnh Đông – Đức Huệ

QUỸ XÂY DỰNG THÁNG 9-10-11 Cầu 138 – 139 – 141 – 500m đường xã Tân Hào – Giồng Trôm – Bến Tre Cầu 140 xã Xà Phiên – Long Mỹ – Hậu Giang Cầu 142 xã Mỹ Thạnh Đông – Đức Huệ – Long An Stt Diễn giải Số tiền 1 Số dư cuối

NĂM 2019: HỌC BỔNG SINH VIÊN THANH NHÀN – KIM HIẾU

QUỸ HỌC BỔNG SINH VIÊN LÊ KIM HIẾU Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền    GIÚP HIẾU ĐẠI HỌC NĂM 1       1 VÕ THANH TIỀN TPHCM VCB 30/0819    1,000,000 2 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC   VCB 31/08/19       500,000 3 NHÀ CHUNG (TOÀN PHƯƠNG) TPHCM VCB 03/09/19