THƠ – XIN ĐỪNG – NHÂN SINH NHẬT 11 TỪ THIỆN ĐỒNG TÂM

Thơ viết cho đời vui hơn nếu ai cũng hiểu nguy hại của Nỗi bùn mà mình gieo cho người khác!
 
XIN ĐỪNG…!
 
Nỗi buồn thả xuống biển sâu
Bạc đầu sóng cuộn biển đau xé lòng
Nỗi buồn tung giữa hư không
Vầng dương tắt nắng giọt hồng lệ sa
Nỗi buồn gieo xuống ta bà
Xám đen màu đất lá hoa úa màu
Nỗi buồn hơn cả nhát dao
Diệt mầm hạnh phúc, nhuốm màu chia ly
Cảnh trần vui được mấy khi
Vô thường ẩn hiện có chi trường tồn
Xin đừng làm nước mắt tuôn
Xin đừng tạo tác nỗi buồn cho nhau
Xin đừng gây chuyện thương đau
Để khi nhắm mắt hồn vào âm u
Xóa tan những áng mây mù
Cho nhau nhân nghĩa cho dù cách ngăn
Cho nhau thơm ngát môi trần
Cho nhau an lạc để xuân mãi còn!
 
Trâu Sữa Ngọc Mai – 09/09/2020
 
Nhân sinh nhật 11 Từ Thiện Đồng Tâm, Mai gửi tặng cả nhà bài thơ này. Bởi từ khi sáng lập Đồng Tâm đến nay, Mai nhận về quá nhiều nước mắt mà ít ai nhìn thấy như Tâm Tạng đi thỉnh Kinh gặp 81 nạn vậy dù mình chẳng chọc giận ai. Mai giấu vào trong tất cả mĩm cười cho hạnh nguyện Bồ Tát trọn kiếp này!