MỪNG TỪ THIỆN ĐỒNG TÂM SINH NHẬT THỨ 11 – 09-09-2009-2020

Chúc cho tuổi mới hanh thông
Cả nhà đoàn kết một lòng dựng xây
Tình thương lan tỏa vui vầy
Nối thêm nhịp sống cầu xây thêm nhiều!
 
Chủ nhiệm Ngọc Mai xin gửi lời tri ân đến tất cả những tấm lòng đã chung sức cho Đồng Tâm tồn tại và phát triển dù gặp nhiều chướng duyên, sóng gió. Con thuyền Bát Nhã mang tên Đồng Tâm sẽ vững tay lái đưa muôn người đến bến bờ An Lạc!
Nguyện mười phương Phật – Bồ Tát – Chư Thiên – Long Thần – Hộ Pháp và Hồn thiêng sông núi luôn gia trì cho chúng con thuận duyên trên con đường phụng sự!
 
Nam Mô A Di Đà Phật!