XÂY 7 CẦU CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN – CƠ HỘI DUY NHẤT ĐỪNG BỎ LỠ!

“Bảy cây cầu mới nâng bước Phật 
Kính mừng Bậc Giác Ngộ Đản Sanh!”

Phật dạy “Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành!”

Bảy cây cầu Đồng Tâm phát nguyện xây và hoàn thành cúng dường Phật Đản 2018 trong năm thứ 9 cũng là năm hoàn tất 108 cây cầu. Đây là một dự án lớn trên 1 tỷ đồng “Phụng sự chúng sanh là Cúng dường chư Phật” ý nghĩa đặc biệt quan trọng về Tâm Linh. Mong các bạn đừng bỏ lỡ cơ hộ hiếm có này nhé!

Bởi vì Mai đã đến Đất Phật, chiêm bái Lâm Tỳ Ni tận Nepal tháng 11/2016 nơi Phật Đản Sanh vẫn còn di tích. Mai đã nhất bộ nhất bái trong niềm xúc động vô ngần. Khi trở về VN Mai và Từ thiện Đồng Tâm được thêm lực gia trì nên năm 2017 xây rất nhiều cầu đến nỗi thầu Tùng không đủ thợ phải thuê thợ ngoài đào tạo thêm.

Phật Đản 2018 cũng vào dịp sắp hoàn thành 108 cây cầu trong 9 năm phụng sự Bồ Tát Hạnh, Dự án 7 cây cầu báo đáp tứ trọng ân và giải oan gia trái chủ cho những ai hùn phước khi cúng dường. Phước báu này Mai mong chia rộng cho nhiều người nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Chi tiết 7 cây cầu tron dự án như sau:

1- Cầu 99 dài 14m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 105 triệu

Ấp Giồng Mới – Xã Huyền Hội – Càng Long – Trà Vinh

2- Cầu 100 dài 45m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 325 triệu

Ấp Giồng Mới – Xã Huyền Hội – Càng Long – Trà Vinh

3- Cầu 101 dài 22m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 150 triệu

Ấp 6 xã Xà Phiên Long Mỹ Hậu Giang

4- Cầu 102 dài 24 m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 170 triệu

Khóm 9 Thị trấn Càng Long Trà Vinh

5- Cầu 103 dài 17m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 115 triệu

Ấp 5 xã Sông Nhạn Cẩm Mỹ Đồng Nai

6- Cầu 104 dài 12m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 90 triệu

Xã An Cư Cái Bè Tiền Giang

7- Cầu 105 dài 19m – rộng 3m – tải 5 tấn kinh phí 130 triệu.

Rạch Me xã Phước Chỉ Trảng Bàng Tây Ninh

Tổng kinh phí: 1.085.000.000đ

HÌNH MAI CHIÊM BÁI LÂM TỲ NI NEPAL

MA MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.

Tôn tượng Phật Đản Sanh tại Lâm Tỳ Ni – Nepal

Bảo Tháp bảo quản di tích nơi Hoàng Hậu sinh Thái Tử.

Cột đá khắc ghi nơi Phật Đản Sanh được tìm thấy chứng minh cho lịch sử Đức Phật.

7 cây cầu cầu được xây dựng cúng dường Phật Đản