MỪNG SINH NHẬT THỨ 9 TỪ THIỆN ĐỒNG TÂM CHÙA PHÁP VÂN.

Mừng ngày sinh nhật Đồng Tâm 
Mừng ngày đó em sinh ra đời cùng muôn vì sao tỏa sáng…

Cảm ơn những chân tình đã đồng hành cùng Từ thiện Đồng Tâm suốt 9 năm qua. 

Cảm ơn muôn người khắp chốn tôi qua
Dẫu buồn vui cũng đều là hữu ích
Ơn bạn bè vẽ thành trang cổ tích 
Cùng động viên nhau vững bước đến cuối đường…!

Lời nhắn Mai chủ nhiệm
Ảnh: Thân Tình.