LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 4 NĂM 2021

1. Ngày 04/04/21: Trảng Bàng – Tây Ninh   (CN 23/2 AL)

Tặng quà 100 hộ nghèo + 35 học bổng xã Phước Chỉ

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g 

2. Ngày 07/04/21: Chợ Gạo – Tiền Giang (thứ 4 26/2 AL)

Khánh thành cầu Đồng Tâm 158 xã Thanh Bình

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g30

3. Ngày 10/04/21: Mỏ Cày Nam + Thạnh Phú – Bến Tre (thứ 7 29/2 AL)

Khởi công cầu 163 xã Bình Khánh – Mỏ Cày Nam lúc 8g

Khởi công cầu 164 xã Tân Phong – Thạnh Phú lúc 9g30

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

4. Ngày 18/04/21: Chợ Gạo – Tiền Giang  (CN 7/3 AL)

Khánh thành cầu Đồng Tâm 159 xã Thanh Bình

– Tặng 20 suất học bổng

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g30

5. Ngày 24/04/21: Cái Bè – Tiền Giang  (thứ 7 13/3 AL)

Khởi công cầu Đồng Tâm 162 xã An Cư

– Khởi hành tại Pháp Vân lúc 6g

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742