LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 3 NĂM 2021

1. Ngày 14/03/21: Phụng Hiệp – Hậu Giang (02/2 A.L) CN

–  Trao tiền xây nhà 67 xã Long Thạnh
–  Khởi hành tại Mỹ Tho 7g sáng

2. Ngày 27/03/21: Cái Bè – Tiền Giang (15/2 AL) thứ 7

–  Khởi công cầu Đồng Tâm 160 – 161 xã An Cư
–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g30 – làm lễ 9g30

3. Ngày28/03/21: Phụng Hiệp – Hậu Giang (16/2 AL) CN

–  Khánh thành cầu Đồng Tâm 148 xóa bến đò xã Bình Thành
–  Tặng quà 50 hộ nghèo 
–  Khởi hành tại Pháp Vân 5g

Đăng ký Mai – 0916473742