LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 6 – 2017.

2. Ngày 3-5/06/17Thứ 7 – Thứ 2 : Hà Nội

 Tổng kết – Truyền hình trực tiếp Hướng về Biển Đảo

2. Ngày 04/06/17: Chủ nhật: – Cơm Nhân ái 30 tặng bệnh nhân

3. Ngày 09/06/17Thứ 6: Phụng Hiệp – Hậu Giang (15/5 A.L)

 Khởi công xây cầu Đồng Tâm 81 xã Long Thạnh báo hiếu Vu Lan

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

4. Ngày 10/06/17: Thứ 7:  Vị Thanh – Hậu Giang. (16/5 A.L)

 Khánh thành nhà nhân ái 53-54 Phường 3 và xã Hỏa Lựu.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

5. Ngày 11/06/17: Chủ nhật: Tiền Giang (17/5 A.L)

 Tân gia nhà của Hội viên.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g30

6. Ngày 11/06/17: Chủ nhật: Cơm Nhân ái 31 tặng bệnh nhân

7. Ngày 18/06/17Chủ nhật : Vĩnh Cửu – Đồng Nai (24/6 A.L)

 Cứu trợ 100 hộ nghèo – Tặng hơn 10 quan tài cho làng bè.

–  Tặng quà 125 hs của trường tiểu học C3 – Trao 15 học bổng

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

8. Ngày 18/06/17: Chủ nhật: Cơm Nhân ái 32 tặng bệnh nhân

9. Ngày 24/06/17: Thứ 7: Giồng Trôm – Bến Tre (01/6 A.L)

 Khánh thành Cầu Đồng Tâm 80 xã Thuận Điền.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

10. Ngày 25/06/17: Chủ nhật: – Cơm Nhân ái 33 tặng bệnh nhân

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742

LICH THANG 6