LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 4 NĂM 2022

LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 4 NĂM 2022 MỪNG PHẬT ĐẢN

1. Ngày 16/04/22: Cai Lậy – Tiền Giang (16/03 A.L) Thứ 7

–  Khởi công cầu FICO 4 – Cầu Đồng Tâm 174 xã Mỹ Thành Nam
–  Khởi hành nhà Mai 6g đón tại Pháp Vân 6g15    

2. Ngày 17/04/22: Giồng Trôm – Bến Tre (17/03 AL) CN

–  Khởi công cầu Đồng Tâm 175 – 176 Cồn Ốc – Hưng Phong
–  Khởi hành nhà Mai 5g30 đi đón tại Pháp Vân 6g

3. Ngày 23/04/22: Tặng quà tại Pháp Vân (23/03 AL) Thứ 7

–  Tặng quà 100 người khiếm thị tại chùa 8g30
–  Cần 5 tình nguyện viên có mặt chùa 6g30 gói quà

4. Ngày 24/04/22: Thạnh Phú – Bến Tre (24/03 AL) CN

–  Khánh thành cầu FICO 3 – cầu Đồng Tâm 168 xã Tân Phong 
–  Khởi hành nhà Mai 5g30 đi đón tại Pháp Vân 6g

5. Ngày30/04/22: Hậu Thành – Cái Bè – Tiền Giang (30/03 AL) Thứ 7

–  Khánh thành 5 cầu đường Đồng Tâm 167-169-170-171-172 + nhà 68
–  Trao 30 học bổng
–  Khởi hành nhà Mai 5g30 đi đón tại Pháp Vân 6g

Đăng ký Mai thuê xe sớm – 0916473742 – Tất cả đi xe 7c vì đường làng