LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 11/2017

1. Ngày 04/11/17Thứ 7 : Châu Thành – Hậu Giang

– Cúng sơn chánh điện chùa Phước Huệ (16/9 A.L)

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g30

2. Ngày 06-08/11/17Thứ 2-4: Đà Nẵng (18-20/9 A.L)

 Tham dự APEC 2017

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

3. Ngày 11/11/17: Thứ 7:  Cái Bè – Tiền Giang (23/9 A.L)

 Khởi công xây cầu 90 xã Mỹ Hội.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

4. Ngày 12/11/17: Chủ nhật:  Mộc Hóa – Long An (24/9 A.L)

 Khởi công xây cầu 91-92 xã Tân Thành.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 4g

5. Ngày 19/11/17Chủ nhật : Phong Điền – Huế (02/10 A.L)

 Cứu trợ bão lụt huyện Phong Điền.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 3g30 ra sân bay 4g bay 5g50

6. Ngày 21/11/17: Thứ 3 : Cầu Kè – Trà Vinh (04/10 A.L)

–  Bàn giao 2 nhà vệ sinh xã An Phú Tân và tặng quà hs

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

7. Ngày 22-25/11/17: Chủ nhật : Hải Phòng (5-8/10 A.L)

–  Khánh thành cầu BTN – Tặng quà trường khiếm thị.

–  Có mặt sân bay 16g bay lúc 18g VN 1188

   Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742