LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 2-2017

1. Ngày 05/02/17Chủ nhật : Cai Lậy – Tiền Giang (mùng 9 tết)

 Khai thiện xây cầu Đồng Tâm 74 xã Thạnh Lộc

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

2. Ngày 10/02/17Thứ 6 : Chùa Pháp Vân (14/1 A.L)  

 Họp mặt Tân Niên giao lưu văn nghệ.

– Tặng quà 125 người khiếm thị tại chùa Pháp Vân.

–  Đón khách  từ 18g – Khai mạc đúng 18g30

3. Ngày 11/02/17: Thứ 7:  Tân Thạnh – Long An. (15/1 A.L)

 Khánh thành 2 cầu Nhật Việt xã Nhơn Ninh.

– Tặng 10 xe đạp và quà 150 học sinh nghèo

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30 đón bạn Nhật lúc 6g

4 Ngày 15/02/17: Thứ 4: Cai Lậy – Tiền Giang (19/1 A.L)

 Khởi công xây cầu trước trường học xã Mỹ Thành Nam.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

5. Ngày 19/02/17: Cơm 16 – Cơm Nhân ái 15 tặng bệnh nhân

6. Ngày 25/02/16:thứ 7 : Đức Hòa – Long An  (29/1 A.L)

 Khởi công xây nhà tri ân Mẹ VNAH xã Đức Hòa Thượng.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 7g

7. Ngày 26/02/16:Chủ nhật : Núi Bà Đen – Tây Ninh  (1/2 A.L)

 Hành hương Núi Bà Đen và tặng quà NN da cam gần Núi Bà..

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30

8. Ngày 26/02/17: Cơm Nhân ái 16 tặng bệnh nhân

9. Ngày 28/02/17: Giồng Trôm – Bến Tre

 Khởi công xầy cầu Đồng Tâm 75 – 76

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742