LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 5 – 2017

1..Ngày 06/05/17Thứ 7 : Chùa Kim Phước – Cai Lậy – TG (11/4 A.L)

 Văn nghệ, thả đèn hoa đăng, tặng quà mái ấm mừng Phật Đản

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 12g về SG 22g30

2..Ngày 07/05/17Chủ nhật : Châu Thành – Bến Tre (12/4 A.L)

 Khánh thành cầu Đồng Tâm 78 xã Hữu Định

– Tặng quà 100 hs nghèo

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

3..Ngày 07/05/17: Chủ nhật: – Cơm Nhân ái 26 tặng bệnh nhân

4.. Ngày 14/05/17: Chủ nhật:  Giồng Trôm – Bến Tre. (19/4 A.L)

 Khởi công xây cầu Đồng Tâm 80 xã Thuận Điền báo hiếu Vu Lan

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

5..Ngày 14/05/17: Chủ nhật: Cơm Nhân ái 27 tặng bệnh nhân

6..Ngày 20/05/17: Thứ 7: Đức Hòa – Long An (25/4 A.L)

 Khánh thành nhà nhân ái 55 xã Đức Hòa Thượng.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g30

7..Ngày 21/05/17: Chủ nhật : Cai Lậy – Tiền Giang (26/4 A.L)

 Khánh thành Chùa Phước Phú

– Tặng quà 300 hộ nghèo

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30

8..Ngày 21/05/17: Chủ nhật: – Cơm Nhân ái 28 tặng bệnh nhân

9..Ngày 27/05/17Thứ 7 : Giồng Trôm – Bến Tre (2/5 A.L)

 Khánh thành cầu Đồng Tâm 79 Cồn Linh xã Thạnh Phú Đông

– Tặng quà 100 hs nghèo

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

10..Ngày 28/05/17: Chủ nhật: – Cơm Nhân ái 29 tặng bệnh nhân

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742

VAN NGHE PHAT DAN