LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 3 – 2017

1. Ngày 01/03/17Thứ 4 : Châu Thành – Bến Tre

 Khởi công làm đường, xây cầu Đồng Tâm 78 xã Hữu Định

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

2. Ngày 05/03/17Chủ nhật : Cơm Nhân ái 17 tặng bệnh nhân

3. Ngày 11/03/17: Thứ 7:  Vị Thanh – Hậu Giang. (14/2 A.L)

 Khởi công xây nhà nhân ái 53-54 Phường 3 và xã Hỏa Lựu.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30

4. Ngày 12/03/17: Chủ nhật: Giồng Trôm – Bến Tre (15/2 A.L)

 Khởi công xây cầu Đồng Tâm 77 xã Thuận Điền.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

5. Ngày 12/03/17: Chủ nhật: – Cơm Nhân ái 18 tặng bệnh nhân

6. Ngày13-18/03/17:1 Tuần : Sê Koong – Lào

 Phẫu thuật đem lại ánh sáng cho 150 bệnh nhân cườm mắt.

– Tặng quà 200 bệnh nhân và hộ nghèo, học bổng hs.

–  Bay ra Đà Nẵng đi xe qua Lào từ 13-18/03.

7. Ngày19/03/17:Chủ nhật : – Cơm Nhân ái 19 tặng bệnh nhân

8. Ngày 25/03/17: Thứ 7 : Giồng Trôm – Bến Tre (28/2 A.L)

– Khởi công xây cầu Đồng Tâm 79 Cồn Linh xã Thạnh Phú Đông.

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

9. Ngày 26/03/17Chủ nhật : – Cơm Nhân ái 20 tặng bệnh nhân

10. Ngày 26/03/17: Chủ nhật : Đức Hòa Thượng– Long An (29/2 A.L)

– Khởi công xây nhà nhân ái 55 cho trẻ mồ côi

– Tặng nhà nhân ái 52 cho cháu nội Mẹ VHAH đã xây xong.

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

11. Ngày 31/03/17: Thứ 5 : Phụng Hiệp – Hậu Giang (03/03 A.L)

– Khởi công xây trường tiểu học 4 phòng xã Long Thạnh.

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742