LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 1-2017.

1. Ngày 01/01/17: Chủ nhật:  Châu Thành –  Đồng Tháp.

 Khánh thành cầu Đồng Tâm 69 xã Tân Bình

 Tặng quà tết 100 hộ nghèo và 50 hs nghèo

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30, tập trung từ 5g15

2. Ngày 01/01/17: Chủ nhật :  Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch

–  Phát 1.200 hộp cơm nhân ái

–  Khởi hành tại chùa Pháp Hoa Nhà Bè  lúc 7g

3. Ngày 07/01/17: Thứ 7:  Giồng Trôm – Bến Tre  (10/12 A.L)

 Tặng quà tết 200 người mù, NN da cam, khuyết tật tại chùa Phước Thạnh xã Thạnh Phú Đông

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

4. Ngày 08/01/17: Chủ nhật :  Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch

–  Phát 1.200 hộp cơm nhân ái

–  Khởi hành tại chùa Pháp Hoa Nhà Bè  lúc 7g

5. Ngày 12/01/17: Thứ 5: Xuân Lộc – Đồng Nai  (Rằm T.12)

 Khánh nhà 51 chị Thủy câm điếc  xã Xuân Bắc

– Tặng tiền bệnh nhân bại liệt Trí Huynh .

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 7g

6. Ngày 15/01/17: Chủ nhật :  Bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch

–  Phát 1.200 hộp cơm nhân ái

–  Khởi hành tại chùa Pháp Hoa Nhà Bè  lúc 7g

7. Ngày 15/01/17: Chủ nhật: Đức Hòa – Long An  (18/12 A/L)

 Quà tết 80 hộ nghèo xã Đức Hòa Thượng (Tịnh Thất Thiện Tâm Ông Cố)

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 9g sau khi phát cơm, phát quà lúc 1g trưa.

8. Ngày 16/01/17: Chủ nhật: Tân Phú – Đồng Nai  (19/12  A.L Vía Q.Â)

 Quà tết 100 hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chùa Hưng Thạnh – xã Tà Lài

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30

9. Ngày 19/01/17: Thứ 5:  Tân Thạnh – Long An.

 Khánh thành cầu Bình Minh (Đồng Tâm 70) xóm không điện xã Tân Lập

 Tặng quà tết 100 hộ nghèo và 50 hs nghèo

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g30, tập trung từ 5g15

Cầu L xã Nhơn Ninh xây xong 20 tết nhưng Hiệp Hội Nhật đã mua vé về Nhật nên khánh thành sau tết rằm tháng giêng.

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742