Tháng 1-4/17: xây 6 cầu, đường khai thiện tại Tiền Giang – Bến Tre và làm sân trường

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú Số tiền
1 ĐINH HOÀNG VÂN – HỒ THỊ THU THỦY Bạn Face ACB 05/12/16 1,500,000
2 LÊ QUANG MINH – NGUYỄN THỊ THU TPHCM Ba mẹ Lê Q Tuấn 1,000,000
3 VÕ DUY ĐIỀN TPHCM Nộp 04/12/16 500,000
4 CHỊ TRINH HANH Bạn Face Nộp 04/12/16 500,000
5 GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THÊM Bình Thạnh Nộp 03/12/16 1,000,000
6 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 08/12/16 5,000,000
7 TRẦN DUY THỨC   VCB 08/12/16 100,000
8 CHÂU THIÊN NGỌC   VCB 13/12/16 500,000
9 MAI XUÂN TOÀN TPHCM VCB 13/12/16 500,000
10 NHÀ HẢO TÂM CHƯA BIẾT TÊN   VCB 20/12/16 200,000
11 NGUYỄN THỊ BẢY 58t (mẹ em Thi) cầu qua bạo bệnh, tiêu trừ nghiệp chướng Tiền Giang VCB 215/12/16 20,000,000
12 QUÁCH THỤY NAM PHƯƠNG TPHCM Nhóm Kim Lan 500,000
13 QUÁCH KIM PHƯƠNG TPHCM Nhóm Kim Lan 500,000
14 CẬU HẢI TPHCM Nhóm Kim Lan 500,000
15 THỤY DU TPHCM Nhóm Trang Nguyễn 1,500,000
16 HUỲNH THỊ SON Bình Thạnh Nộp 17/12/16 500,000
17 TRẦN TỶ (Nhóm anh Tiền) QUẬN 6 Nộp 17/12/16 2,000,000
18 NHÓM PHẬT TỬ AUSTRALIA Mr Bằng kết nối 200 đô Úc 3,420,000
19 NHÓM PHẬT TỬ AUSTRALIA Mr Bằng kết nối Nhận tiền mặt 7,075,000
20 GĐ. TRẦN KIM PHỤNG TPHCM Nhóm Như Thảo 500,000
21 NGUYỄN KIM TRỊ TPHCM Nhóm Như Thảo 2,000,000
22 TRẦN THỊ CHIỂU Bình Thạnh Nhóm chị Chiểu 500,000
23 NGUYỄN THỊ YẾN TPHCM Nhóm chị Chiểu 1,000,000
24 GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ THÊM Bình Thạnh Nộp lần 2 2,000,000
25 PHAN NGỌC TRIỀU Cao học K18 ACB 24/12/16 1,000,000
26 LÊ MAI TƯỜNG VI   VCB 22/12/16 300,000
27 GĐ. BÉ HUỲNH NGỌC CÁT AN Con Minh Quý ACB 29/12/16 1,000,000
28 NHÀ HẢO TÂM CHƯA BIẾT TÊN   ACB 29/12/16 100,000
29 NHÀ HẢO TÂM CHƯA BIẾT TÊN   VCB 26/12/16 100,000
30 LÊ XUÂN QUANG Q. 6 Cầu an mẹ, em gái 2,000,000
31 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 06/01/17 5,000,000
32 VÕ DUY ĐIỀN TPHCM VCB 10/01/17 1,000,000
33 ĐOÀN PHẠM TRÀ MI Bạn Face VCB 12/01/17 100,000
34 PHẬT TỬ HOA HƯƠNG TPHCM Nhóm Hoa Hương 500,000
35 PHẬT TỬ TÂM NGUYỆN TPHCM Nhóm Hoa Hương 500,000
36 PHẬT TỬ TÂM  ĐẠT TPHCM Nhóm Hoa Hương 500,000
37 Hương linh NGUYỄN VĂN HAI Nhóm C.Thêm Mất ngày 09/01/17 2,000,000
38 BÙI HOÀNG VŨ Gò Vấp Nhóm Như Thảo 1,000,000
39 TRỊNH THỊ BẮC Nộp 16/01/17 Nhóm Như Thảo 500,000
40 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 16/01/17 2,000,000
41 NGUYỄN CHÍ TÂM Bình Tân Nhóm Phước Thuận 5,000,000
42 ĐỖ PHƯỚC THUẬN Tân Phú Nhóm Phước Thuận 4,500,000
43 NGUYỄN VĂN TÝ Bình Tân Nhóm Phước Thuận 1,000,000
44 ANH HÙNG BẠN A. THUẬN   Nhóm Phước Thuận 10,000,000
45 TRẦN KIM LƯƠNG Hà Nội Nộp 19/01/17 2,000,000
46 ĐẠO TRÀNG QUẬN 9 TPHCM ACB 21/01/17 2,000,000
47 MAI XUÂN TOÀN TPHCM CK mùng 1 tết 1,000,000
48 GĐ VÕ QUỐC MINH FIMA CK mùng 2 tết 1,000,000
49 NGUYỄN KIM HOÀNG   ACB 03/02/17 1,000,000
50 NHÓM BẠN NGUYỄN THỊ NGUYỆT   ACB 06/02/17 2,000,000
51 MAI XUÂN TOÀN   VCB 29/01/17 1,000,000
52 LE VI Bạn Face VCB 02/02/17 500,000
53 CÔNG HUYỀN TÔN NỮ THÙY NHI VK Mỹ VCB 03/02/17 2,000,000
54 VÕ VĂN TƯƠI Tiền Giang Ba anh Tiền 1,000,000
55 HÀ TUYẾT THU – PD. DIỆU VÂN   H.H Trần Thị Hoa 2,000,000
56 NGUYỄN THỊ NĂM Nick Lien Buu Nộp 2 lần 3,000,000
57 TRẦN THỊ CHIỂU Bình Thạnh Nộp 05/02/17 1,000,000
58 NGUYỄN THỊ YẾN Nhóm chị Chiểu Nộp 05/02/17 1,000,000
59 TÔ THỊ NGỌC ANH Bình Thạnh Nộp 05/02/17 1,000,000
60 ĐOÀN THỊ THÀNH Quận 9 Nộp 05/02/17 1,000,000
61 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ Nhóm cô Thành Nộp 05/02/17 500,000
62 CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ   Nộp 05/02/17 1,000,000
63 ĐỖ THỊ KIM YẾN   Nộp 05/02/17 500,000
64 CHỊ HỒNG chùa Pháp Vân   Nộp 07/02/17 200,000
65 PHẠM THANH TRÂM   Nộp 07/02/17 2,000,000
66 NGUYỄN CAO THANH THÚY   Nộp 07/02/17 1,000,000
67 NGỌC TRANG (ĐỖ THỊ THƠM) Nhóm chị Chiểu Nộp 07/02/17 2,000,000
68 NGUYỄN THANH HẢI Bình Chánh Chùa Pháp Hoa 500,000
69 MỘT PHẬT TỬ   Chùa Pháp Hoa 200,000
70 LÊ THỊ NGỌC MAI Q. 7 Chùa Pháp Hoa 500,000
71 LƯU THỊ TUYẾT Q. 7 Chùa Pháp Hoa 200,000
72 PHẠM THỊ KIM LOAN Q. 7 Chùa Pháp Hoa 100,000
73 NGUYỄN THỊ MINH VÂN Q. 7 Chùa Pháp Hoa 100,000
74 HOÀNG THỊ SEN   Chùa Pháp Hoa 100,000
75 TRẦN THỊ LOAN   Chùa Pháp Hoa 100,000
76 HOÀNG THỊ KIM ANH   Chùa Pháp Hoa 100,000
77 TRẦN THỊ NGỌC LAN   Chùa Pháp Hoa 100,000
78 TRUNG CHIẾU   Chùa Pháp Hoa 200,000
79 TRUNG LIÊN Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 200,000
80 NGÔ VĂN MỸ Q. 7 Chùa Pháp Hoa 500,000
81 HỒNG THẠCH – DIỆU LIÊN Q. 7 Chùa Pháp Hoa 350,000
82 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ HỒNG LOAN   Chùa Pháp Hoa 250,000
83 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 1,000,000
84 LÊ THỊ BẨM   Chùa Pháp Hoa 500,000
85 BÙI THỊ TUYẾT HỒNG   Chùa Pháp Hoa 500,000
86 TRẦN THỊ HỒNG LẠC   Chùa Pháp Hoa 500,000
87 LÊ HỒNG CẨM VÂN Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 1,000,000
88 TRẦN KIM CHI Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 1,000,000
89 TRẦN ĐỨC THUÂN Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 300,000
90 PHẠM VĂN DIÊN Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 1,000,000
91 HUỲNH THỊ XUÂN DIỆU Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 500,000
92 NGUYỄN VĂN BẢY Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 500,000
93 PHẬT TỬ CHÙA PHÁP HOA Nhà Bè Chùa Pháp Hoa 10,000,000
94 HUNG TRAN Na Uy   6,000,000
95 ĐINH HỒ THIỆN TÍN   VCB 09/02/17 200,000
96 LÊ THỊ NGỌC CHÂU – CTY DP MỸ ĐỨC   VCB 09/02/17 10,000,000
97 PHAN MINH TRÍ Hốc Môn Nộp 14 tết 200,000
98 NGUYỄN THỊ MAI LAN Bình Thạnh Nộp 14 tết 1,000,000
99 BÙI HOÀNG VŨ Gò Vấp Nộp 14 tết 1,000,000
100 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN BV Ung Bướu Nộp 14 tết 2,000,000
101 LƯƠNG MỸ HẠNH Quận 1 Nộp 14 tết 200,000
102 NGUYỄN THỊ TRINH Ca Li Mỹ Nộp 14 tết 500,000
103 GĐ PHAN THỊ LINH Ký Con Q.1 Nộp 14 tết 500,000
104 LÊ THỊ HỒNG CHI Quận 8 Nộp 14 tết 200,000
105 LÊ XUÂN QUANG Quận 6 Nộp 14 tết 1,000,000
106 CHỊ QUYÊN Bình Thạnh Nộp 10/2 1,000,000
107 TRẦN PHẠM VINH Biên Hòa Nộp 10/2 1,000,000
108 NGUYỄN THANH LIÊM – LÊ TÂM HUỆ Cháu Cô Điền Nộp 15/2 1,000,000
109 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Quận 7 Nhóm chị Linh Phan 500,000
110 TRANG THỊ LỆ Quận 9 Nhóm chị Linh Phan 300,000
111 NGÔ HOÀNG TRINH Nhà Bè Em Ngô Mỹ 500,000
112 HYUNDAI NGỌC AN   Ck đợt 1 364,450,000
113 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 10/02/17 10,000,000
114 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ   ACB 10/02/17 500,000
115 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH   VCB 13/03/17 200,000
116 ĐẶNG VĂN MƯỜI – HUỲNH THỊ HAI Ba mẹ chị Hảo Nhóm Thanh Hảo 500,000
117 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA – Cty xăng dầu Tân Phong Quận 7 Nhóm Thanh Hảo 1,000,000
118 TIÊU THỊ BÍCH LIÊN Quận 8 Nhóm Thanh Hảo 200,000
119 TRẦN THANH AN Quận 8 Nhóm Thanh Hảo 100,000
120 LAN ANH VK Úc Nhóm Thanh Hảo 500,000
121 ĐẶNG HOÀNG BẢO CHÂU Con chị Hảo Nhóm Thanh Hảo 100,000
122 ĐẶNG HOÀNG ANH KHOA Con chị Hảo Nhóm Thanh Hảo 100,000
123 GĐ. TRẦN KIM PHỤNG TPHCM nộp 19/02 Nhóm Như Thảo 1,000,000
124 NHÓM NGÔ MAI HƯƠNG VK MỸ Nhóm Má Hương 4,560,000
125 GĐ HẠNH DUNG – TẤN PHÁT – THIỆN ĐỨC – NHẬT ĐỨC TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
126 GĐ TẠ HỒNG PHƯƠNG TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
127 NHÓM NGUYỄN VĂN NHANH – THANH THẢO – BÍCH LOAN TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
128 NHÓM THU VÂN – KIM CHI – NGUYỄN THỊ TRUYỀN TPHCM Nhóm Má Hương 600,000
129 NHÓM THANH NGUYÊN – THANH TRÚC TPHCM Nhóm Má Hương 400,000
130 NHÓM MINH ANH – MAI LINH – NGỌC QUÝ – NGỌC TRANG – BÍCH LOAN – THU HƯƠNG – NGỌC BÍCH TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
131 NHÓM KIM TRÂM – BÍCH PHƯỢNG – CẨM HỒNG – TUYẾT THẢO – NGỌC THẢO – PHƯỢNG HẰNG – LIÊN VÂN Trường Phù Đổng Nhóm Má Hương 500,000
132 NHÓM KIM HƯƠNG – LÊ NGUYỆT – LAN TRÂM – THU HẰNG – HỒNG THÁI – QUỲNH ANH – ĐỨC ANH Trường Phù Đổng Nhóm Má Hương 500,000
133 NHÓM VĂN LƯỢNG – NGỌC HUỆ – NGỌC NGA – PHƯƠNG VY – DIỆU MAI – MINH THẢO Trường Phù Đổng Nhóm Má Hương 500,000
134 NHÓM NGỌC PHƯỢNG – KIM PHỤNG – VÂN ANH – HUYỀN TRÂM – TRÂM NGUYÊN – NGUYỄN LOAN – HOÀNG – THANH THÚY – HẢI YẾN TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
135 GĐ ÔNG NGUYỄN ĐĂNG DU TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
136 NHÓM ĐĂNG DUY – KHÔI NGUYÊN – THANH  HẢI TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
137 NHÓM MAI THẢO – TẤN HÙNG – LIỄU THU – THÙY DUNG – HOÀNG PHƯƠNG TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
138 NHÓM HỒNG NHUNG – PHƯƠNG MAI – THU HÀ – BÙI NGUYỆT TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
139 NHÓM KIM PHƯỢNG – TRƯƠNG HIẾU – ĐÌNH BÁO – KIM THANH – PHỤ HUYNH – KIỀU CHINH – TRÚC MAI – THANH PHƯỢNG TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
140 GĐ BÀ TRẦN THỊ PHONG TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
141 THẦY QUẢNG TRÍ – Dưỡng lão Pháp Hoa TPHCM Nhóm Má Hương 500,000
142 GIA ĐÌNH CHỊ HUỆ   ACB 20/02/17 5,000,000
143 NGUYỄN THỊ HOÀNG Vĩnh long VCB 20/02/17 5,000,000
144 HỒ THỊ NGỌC TUYỀN   VCB 20/02/17 1,000,000
145 NHÓM PHẬT TỬ ÚC CHÂU 250 đô Úc Mr Bằng kết nối Nộp 19/02/17 4,400,000
146 GĐ BÀ TRẦN THỊ TUYẾT   Nộp cho cầu 78 145,952,000
147 ĐOÀN PHẠM TRÀ MI   VCB 27/02/17 100,000
148 ÔNG PHẠM VĂN PHÚ Bình Tân Nộp cho cầu 76 58,550,000
149 ÔNG BÀ LÊ VĂN ÚT – LÊ THỊ TÁM Ngoại Sóc Bi Nộp cho cầu 75 58,550,000
150 NHÓM TÂM SEN Làm đường xã Hữu Định Bình Tân   300,000
151 BÍCH PHƯỢNG   ACB 03/03/17 500,000
152 CAO THỊ NGỌC GIÀU   VCB 03/03/17 1,500,000
153 VĂN VIỆU LIÊN   ACB 06/03/17 1,000,000
154 LÊ THỊ LIÊN   VCB 09/03/17 200,000
155 GĐ DƯƠNG VĂN ÚT – TÔ THỊ THÙY DƯƠNG Sân trường 40tr Cầu 77 và sân 98,550,000
156 TRẦN ĐẶNG THANH THỦY Bình Chánh ACB 14/03/17 6,000,000
157 TRẦN THỊ NGỌC THÚY Hanh Trinh VCB 15/03/17 500,000
158 GĐ. NGUYỄN HOÀNG HẢI Q.11 Nộp 22/03/17 3,000,000
159 NGUYỄN THỊ HIỆP Tân Phú Nộp 19/03/17 500,000
160 GĐ. TRẦN MINH PHÁT VK CANADA Nhóm Cô Hiệp 1,500,000
161 TRAẦN THANH DIỄM PHÚC TPHCM Nhóm Cô Hiệp 1,000,000
162 NGUYỄN THỊ THẢO TPHCM Nhóm Cô Hiệp 500,000
163 HỒ THỊ THIỆN TPHCM Nhóm Cô Hiệp 1,000,000
164 TRẦN THỊ HỒNG NGUYÊN TPHCM Nhóm Cô Hiệp 500,000
165 NHÓM BẠN TRẦN THANH CHÍ THIỆN TPHCM Nhóm Cô Hiệp 1,300,000
166 VÕ THỊ THANH LOAN TPHCM Nhóm Cô Hiệp 200,000
167 TRẦN THỊ KIM HOA Q. 7 Nhóm Má Vinh 500,000
168 TRẦN THỊ HÀ Bình Thạnh Nhóm Má Vinh 500,000
169 NGUYỄN HOÀNG YẾN Q. 3 Nhóm Má Vinh 500,000
170 NGUYỄN TẤN LÂM Bình Thạnh Nhóm Má Vinh 500,000
171 NGUYỄN VĂN ĐÔNG TPHCM Nhóm Má Vinh 500,000
172 TRẦN THÚY NHUNG Thủ Đức Nhóm Má Vinh 500,000
173 PHẠM NGỌC LỆ Q. 2 Nhóm Má Vinh 1,000,000
174 TRẦN SỸ PHÚ Tân Phú Nhóm Má Vinh 500,000
175 TRẦN THỊ KIM HỒNG Vũng Tàu Nhóm Má Vinh 500,000
176 TRẦN THỊ THANH LOAN Tân Phú Nhóm Má Vinh 1,000,000
177 LÊ THỊ THANH HƯƠNG Q. 7 Nhóm Má Vinh 500,000
178 PHẠM THỊ NHÀN Q. 7 Nhóm Má Vinh 1,000,000
179 GĐ. PHẠM TRẦN LÊ THUẬN Vũng Tàu Nhóm Má Vinh 500,000
180 TRẦN ĐÌNH LƯỢNG TPHCM Nhóm Má Vinh 500,000
181 GĐ. TRẦN THỊ LÝ Vũng Tàu Nhóm Má Vinh 1,000,000
182 NGUYỄN THỊ CÁI Thủ Đức Nhóm Má Vinh 500,000
183 ĐẶNG THỊ ÁNH Q. 10 Nhóm má Ánh 200,000
184 KHƯU CHẤN MỘC Q. 8 Nhóm má Ánh 500,000
185 TRẦN THỊ LỢI Q. 8 Nhóm má Ánh 500,000
186 NGUYỄN THỊ HUỲNH Phú Nhuận Nhóm má Ánh 500,000
187 GIA ĐÌNH NGUYỄN VĂN THÀNH   Nhóm má Ánh 500,000
188 NGUYỄN THỊ PHÚNG   Nhóm má Ánh 100,000
189 GĐ.HUỲNH THANH HẢO – NGUYỄN THẮNG HOÀNG MINH   Nhóm má Ánh 1,000,000
190 GĐ. NGUYỄN THỊ MAO Bình Tân Nộp 26/03/17 5,000,000
 

Tổng cộng

    974,607,000