Tháng 1-2/2020: Xây cầu 147-148 khai thiện tại Cái Bè – Tiền Giang + Phụng Hiệp – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 04/03/20: Kinh phí xây 2 cầu: 1.055.000.000đ

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
1 HYUNDAI NGỌC AN TPHCM CK 3 lần  200,000,000 
2 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 22/1-10/2  20,000,000 
3 CÔ HẠNH & NHƯ AN TPHCM ACB 25/01/20  1,200,000 
4 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 25/01/20  5,000,000 
5 ANH BA NINH TPHCM VCB 20/01/20  2,000,000 
6 NGUYỄN PHÚ TƯỜNG Hà Nội VCB 20/01/20  1,000,000 
7 LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 21/01/20  500,000 
8 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TPHCM VCB 21/01/20  300,000 
9 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG – TIẾN Bình Dương VCB 21/01/20  200,000 
10 TRẦN THỊ MINH LAN Hà Nội VCB 25/01/20  1,000,000 
11 GĐ. MAI XUÂN TOÀN TPHCM VCB 25/01/20  1,000,000 
12 ANH BA NINH TPHCM VCB 25/01/20  2,000,000 
13 GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI TPHCM VCB 25/01/20  2,000,000 
14 ĐINH HỒ THIỆN TÍN   VCB 25/01/20  200,000 
15 HUỲNH NGUYỄN TRÀ MY   VCB 25/01/20  200,000 
16 TRẦN THỊ THÚY AN   VCB 25/01/20  500,000 
17 MÁ BA TRẦN THỊ VINH TPHCM Nộp 21/01/20 1,000,000
18 TRẦN KIM HOA con má Vinh TPHCM Nộp 21/01/20 500,000
19 TRƯƠNG THỊ GÓP xây 2 cầu Mẹ Mai Mùng 1+16 tết  1,000,000 
20 NGUYỄN CHUNG Chị Mai Mùng 1 tết  100,000 
21 NGỌC MAI hồi hướng Oan gia Mẹ Góp Chủ nhiệm Mùng 4 tết  1,000,000 
22 LỮ NGỌC LAM TPHCM ACB 26/01/20  1,000,000 
23 VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN TPHCM ACB 26/01/20  1,000,000 
24 PHAN THỊ ANH THƯ Nhóm Thư ACB 26/01/20  5,000,000 
25 HOÀNG NGỌC ANH THI – CTY LIÊN PHÁT Nhóm Thư ACB 26/01/20  5,000,000 
26 HOÀNG HỮU MINH NHẬT – CTY LIÊN PHÁT Nhóm Thư ACB 26/01/20  5,000,000 
27 KELLY NGUYEN Nhóm Thư ACB 31/01/20 500,000
28 NGUYỄN HOÀNG TRÂM ANH Nhóm Thư ACB 31/01/20 200,000
29 KHÂU HOÀNG KIÊN Nhóm Thư ACB 31/01/20 500,000
30 HOÀNG THỤY VÂN ANH Nhóm Thư ACB 31/01/20 300,000
31 NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY Nhóm Thư ACB 31/01/20 500,000
32 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nhóm Thư ACB 04/02/20 200,000
33 NGUYỄN THỊ DIỄM UYÊN TPHCM VCB 26/01/20  1,000,000 
34 TRẦN DUY THỨC   VCB 26/01/20  100,000 
35 TRƯƠNG THỊ LÝ Trảng Bàng Mùng 4 tết 50,000
36 TRƯƠNG THỊ KIM LUÔN Trảng Bàng Mùng 4 tết 50,000
37 TRƯƠNG THỊ KIM YÊN Trảng Bàng Mùng 4 tết 50,000
38 THIÊN PHÁT – Q. Bình Tân Thầy Trị Sự Mùng 8 tết 1,000,000
39 PHẬT TỬ ẨN DANH Thầy Trị Sự Mùng 8 tết 2,000,000
40 CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN   Mùng 8 tết 500,000
41 GĐ. TRẦN THANH DIỄM PHÚC   Mùng 8 tết 1,000,000
42 LÊ VĂN CHƯƠNG – bạn chú Quang Đức Hòa Mùng 9 tết 500,000
43 LÊ XUÂN QUANG TPHCM Mùng 9 tết 1,000,000
44 ĐOÀN VĂN CHIÊU TPHCM Mùng 9 tết 1,000,000
45 TRẦN ĐỨC TÂM TPHCM Mùng 9 tết 500,000
46 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT TPHCM Mùng 9 tết 1,000,000
47 NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp Mùng 9 tết 500,000
48 GĐ DƯƠNG HỒNG ANH TPHCM ACB 30/01/20 1,000,000
49 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 30/01/20 1,000,000
50 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 3-5/02 10,000,000
51 NGUYỄN VIỆT NAM Hà Nội ACB 3-6/02 4,000,000
52 NHÀ HẢO TÂM   VCB 31/01/20 200,000
53 LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 01/02/20 500,000
54 NGUYỄN ÚT HIỀN Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 500,000
55 PHAN THỊ NĂM Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 500,000
56 HUỲNH THU VÂN Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,000,000
57 HUỲNH LỆ THÚY Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,000,000
58 TÔ THANH GIÀU Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 200,000
59 PHẠM DUY TIẾN Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,100,000
60 LÝ THỊ THANH THẢO Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,000,000
61 TRẦN THY TRÚC   VCB 02/02/20 250,000
62 NGUYỄN HỮU THỌ   VCB 02/02/20 300,000
63 BUI THUY HAI   VCB 02/02/20 500,000
64 BÉ PHÚC ĐIỀN -HÀ GIANG Con mẹ Hoa VCB 03/02/20 500,000
65 NHÓM CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VK Đài Loan VCB 04/02/20 3,000,000
66 HL. TRƯƠNG THỊ THU CÚC – PD. PHÚC MÃN THÀNH sinh 24/8/1936 mất mùng 5 tháng giêng Canh Tý  Mẹ chị Hoa Nộp tm 20,000,000
67 NGUYEN THANH NHU   VCB 04/02/20 3,000,000
68 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   VCB 04/02/20 1,000,000
69 PHẠM NGỌC ÁNH DƯƠNG Vĩnh Long VCB 04/02/20 2,000,000
70 HOÀNG THANH TÂM ANH   VCB 05/02/20 500,000
71 NGUYỄN ĐỨC KIÊN Đăk Nông VCB 05/02/20 1,000,000
72 HUỲNH NGUYỄN HÀ MY Cầu 148 VCB 05/02/20 200,000
73 NHÓM LÂM MINH PHÁT Cầu 148 VCB 05/02/20 1,000,000
74 NGUYỄN YẾN THANH VÂN Cầu 148 VCB 06/02/20 1,000,000
75 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN hồi hướng ba mẹ TPHCM VCB 06/02/20 50,000,000
76 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC Cầu 148 VCB 06/02/20 500,000
77 LÝ THỊ THU THẢO Cầu 148 VCB 06/02/20 500,000
78 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Cầu 148 VCB 07/02/20 400,000
79 TRẦN THỊ MINH LAN Cầu 148 VCB 09/02/20 1,000,000
80 PHẠM THỊ THI hồi hướng hương linh ông ngoại Nguyễn Văn Chánh Tiền Giang VCB 10/02/20 500,000
81 PHẠM THỊ THI hồi hướng cho ba Phạm Văn Thương 73t Tiền Giang VCB 10/02/20 1,000,000
82 PHẠM THỊ THI 32t tiêu trừ nghiệp chướng trong tâm Tiền Giang VCB 10/02/20 1,000,000
83 PHẠM HỮU LỢI   VCB 10/02/20 500,000
84 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 05/02/20 1,000,000
85 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ Cầu 147-148 ACB 5-11/02  2,000,000 
86 TRẦN PHƯƠNG DUNG   ACB 05/02/20 1,000,000
87 TRIỆU ÁNH QUỲNH TPHCM ACB 05/02/20 1,000,000
88 NHÓM TRƯỜNG QUẮN TPHCM ACB 06/02/02 15,000,000
89 CÔ HỒNG HẠNH – NHƯ AN TPHCM ACB 07/02/20 1,200,000
90 CHÙA LÂM HUÊ – Bình Thạnh TPHCM ACB 08/02/20 50,000,000
91 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ Cầu 147 ACB 10/02/20 1,000,000
92 ANH PHÚC Cầu 147 ACB 10/02/20 1,500,000
93 HUỲNH HỮU TRUNG TPHCM Nộp 09/02/20 50,000,000
94 MAI hồi hướng bà Đặng Thị Hồng – PD. Tường Nhàn mất 09/02/20 thọ 65t Mẹ vợ anh Minh Fima Nộp 09/02/20 1,000,000
95 TRƯƠNG THỊ GÓP hồi hướng oan gia nhiều kiếp Mẹ Mai Nộp 09/02/20 1,000,000
96 NGUYỄN ÚT HIỀN TPHCM Nộp 09/02/20 2,000,000
97 CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
98 NGUYỄN THỊ KIM THỂ TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
99 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
100 PHAN THỊ NĂM TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
101 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 11/02/20 2,000,000
102 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM TPHCM ACB 14/02/20 2,000,000
103 VŨ THỊ THU Hà Nội ACB 14/02/20 1,500,000
104 QUY 900k + CÔ XUÂN 100K Cầu 148 VCB 11/02/20 1,000,000
105 TRẦN DUY THỨC Cầu 148 VCB 12/02/20 100,000
106 PHẬT TỬ TÂM DUYÊN Cầu 148 VCB 12/02/20 500,000
107 PHẠM THỊ THI – CHÍ HÀO hồi hướng mẹ Tăng Thị Bích Liên 66t được sáng mắt Tiền Giang VCB 13/02/20 800,000
108 TRẦN LỆ LAN xây cầu 148-151 TPHCM VCB 13/02/20 2,000,000
109 PHẬT TỬ ẨN DANH 100 usd VK MỸ Nộp 13/20/20 2,300,000
110 HL. ĐẶNG THỊ HỒNG – PD. Tường Nhàn mất 9/2/20 thọ 65t Mẹ vợ anh Minh Fima ACB 19/02/20 1,000,000
111 CHỊ BÍCH THỦY cho cầu 148 VK Pháp ACB 21/02/20 4,800,000
112 CAO NGỌC GIÀU xây 3 cầu TPHCM VCB 20/02/20  5,000,000 
113 NGUYỄN HOÀNG MINH TIỀN Trảng Bàng Nộp 18/20/20 50,000
114 BÉ NGUYỄN DIỆU LIÊN 3t Trảng Bàng Nộp 18/20/20 50,000
115 NINH VĂN NHẬN – CÔ BẮC TPHCM Nộp 27/02/20 1,000,000
116 TRƯƠNG THỊ VÂN TPHCM Nộp 27/02/20 500,000
117 TĂNG VĂN HOÀNG hồi hường cho ba Phạm Văn Minh hưởng dương 31t Cho cầu bến đò VCB 02/03/20 1,000,000
  Cộng      537,100,000 

 

1- Cầu 148 dài 70m:   805.000.000đ

2- Cầu 147 dài 35m:   250.000.000đ

Tổng kinh phí 2 cầu: 1.055.000.000đ