Tháng 5-6-7/22: Xây cầu 177 + đường vào trường học Vĩnh Trung 3 – Vị Thủy – Hậu Giang

Kết quả quyên góp đến ngày 10/07/22:

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
1 NHÓM BẠN SAN DIEGO – 1.200usd x 23.500đ VK Mỹ Nộp tiền mặt  28,200,000 
2 NHÓM MTQ ẨN DANH TPHCM ACB 13-14-25/5  150,000,000 
3 DIỆU ĐẠT – DIỆU TÂM – HOA HƯƠNG TPHCM ACB 16/05/22  1,500,000 
4 VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN TPHCM ACB 16/05/22  1,000,000 
5 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN   ACB 16/05/22  500,000 
6 NGUYỄN VĂN TRUNG 72t – Nhà Bè Nhóm Trung ACB 16/05/22  200,000 
7 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 16/05/22  1,000,000 
8 NGỌC HÀ   ACB 16/05/22  200,000 
9     ACB 16/05/22  500,000 
10 VŨ THỊ THU Hà Nội ACB 16/05/22  2,000,000 
11 CHAU THANH DUY   ACB 16/05/22  200,000 
12 CHAÂU THỊ TUYẾT LAN TPHCM ACB 17/05/22  500,000 
13     VCB 15/05/22  50,000 
14 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội VCB 15/05/22  1,000,000 
15 CHU LAM   VCB 15/05/22  600,000 
16     VCB 15/05/22  4,000,000 
17 QUAN MỸ YẾN TPHCM VCB 15/05/22  3,000,000 
18 CHỊ NGỌC PHAN – 500usd VK Mỹ VCB 15/05/22  11,615,000 
19 CAO NGỌC GIÀU TPHCM VCB 16/05/22  500,000 
20 GIANG TÂM HỔNG An Giang VCB 16/05/22  1,000,000 
21 DƯƠNG HỒNG ĐỨC TPHCM VCB 17/05/22  300,000 
22 TRẦN THỊ HỒNG VÀNG   ACB 17/05/22  500,000 
23 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH TPHCM ACB 18/05/22  500,000 
24 EM BÍCH NGỌC TPHCM ACB 19/05/22  500,000 
25 NGÔ THANH HUNG   ACB 19/05/22  100,000 
26 HL. NGUYỄN VĂN DANH Ba em Hiệp ACB 19/05/22  500,000 
27 NGÔ BÍCH THỦY con gái Mẹ Đích Hà Nội ACB 19/05/22  500,000 
28 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 19/05/22  5,000,000 
29 NGUYỄN TRẦN ĐỨC TPHCM ACB 20/05/22  500,000 
30 LỮ NGỌC LAM TPHCM VCB 18/05/22  1,000,000 
31 DUY THỨC   VCB 18/05/22  50,000 
32 TRƯƠNG THỊ HẢI TPHCM VCB 20/05/22  1,000,000 
33 NGUYỄN NGỌC HẢI   VCB 20/05/22  500,000 
34 EM KIM HOA TPHCM ACB 20/05/22  1,000,000 
35 NHÓM ANH THƯ TPHCM ACB 20/05/22  11,000,000 
36 HUỲNH THU VÂN TPHCM ACB 20/05/22  500,000 
37 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN   ACB 21/05/22  500,000 
38 DIỆU ĐẠT TPHCM ACB 23/05/22  3,000,000 
39 NGUYỄN THANH VÂN TPHCM VCB 22/05/22  3,000,000 
40 HỒ THỊ NGỌC TUYỀN Long An VCB 24/05/22  200,000 
41 TRẦN THỊ THÚY AN Hà Nội VCB 25/05/22  300,000 
42 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 25/05/22  5,000,000 
43 BÙI THỊ THIN   ACB 25/05/22  500,000 
44 PHẬT TỬ CHÁNH TRÍ LẠC – Củ Chi Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  1,000,000 
45 CÔ NGUYỄN THỊ BẠCH – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  150,000 
46 NGUYỄN HỒ NHẬT ANH – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  150,000 
47 GĐ. ĐĂNG DUY – Củ Chi Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  300,000 
48 CÔ HẠNH – CHÚ NHANH – Củ Chi Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  300,000 
49 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  200,000 
50 NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU – Củ Chi Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  500,000 
51 LỮ BÍCH LOAN – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  300,000 
52 TRẦN THỊ MAI THẢO – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  200,000 
53 NGUYỄN ĐĂNG DU – Bình Thạnh Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  500,000 
54 THI ĐỖ NHẬT KIM – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  100,000 
55 TRƯƠNG THỊ HIẾU – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  100,000 
56 GĐ. HUYỀN TRÂM – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  300,000 
57 ĐOÀN THỊ KIM PHƯỢNG – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  100,000 
58 ĐỖ HOÀNG VIỆT – Q.10 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  200,000 
59 ĐẶNG THỊ KIỀU CHINH Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  500,000 
60 TRƯƠNG NHƯỢC THẢO – Tân Phú Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  300,000 
61 PHẠM THỊ HỒNG XUYÊN – Nha Trang Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  1,000,000 
62 HOÀNG LINH CHI – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  500,000 
63 LÂM NHẬT ĐỨC – LÂM THIỆN ĐỨC  Nhóm H. Dung ACB 26/05/22  300,000 
64 LÊ THỤY ĐOAN TRANG TPHCM ACB 27/05/22  2,000,000 
65 FB VÕ TRỌNG HỮU KNMTQ   ACB 28/05/22  12,200,000 
66 FB THỦY TRẦN KNMTQ   ACB 28/05/22  7,100,000 
67 PHAN VĂN EM   ACB 30/05/22  1,500,000 
68 LÊ NGỌC LIỄU TPHCM ACB 31/05/22  5,000,000 
69 HUỲNH THỊ THANH HÀ TPHCM ACB 31/05/22  2,000,000 
70     ACB 01/06/22  100,000 
71 MA MI TÂM AN NHIÊN TPHCM ACB 02/06/22  1,000,000 
72 PHẠM THỊ THI 34t hh oan gia siêu thoát TPHCM VCB 02/06/22  1,000,000 
73 PHẠM THỊ THI 34t hồi hướng cv kd bh online được thuận lợi TPHCM VCB 02/06/22  1,000,000 
74 TRUNG HIẾU – THỦY TPHCM VCB 04/06/22  1,000,000 
75 LE VAN TINH Nhóm T. Tín VCB 07/06/22  500,000 
76 LÂM BỘI NGHIỆP Nhóm T. Tín VCB 07/06/22  300,000 
77 CÔ Ở CANADA Nhóm T. Tín VCB 07/06/22  500,000 
78 ĐINH HỒ THIỆN TÍN Nhóm T. Tín VCB 07/06/22  300,000 
79 PHẠM THỊ THI cầu bán hàng nói chuyện có duyên TPHCM VCB 08/06/22  500,000 
80 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM BỘ  TPHCM ACB 07/06/22  50,000,000 
81 HUỲNH THU VÂN TPHCM ACB 10/06/22  500,000 
82     ACB 11/06/22  1,000,000 
83 EM NGỌC HÀ Hà Nội ACB 11/06/22  300,000 
84 FACE NHEM NHEM   ACB 13/06/22  2,000,000 
85 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 13/06/22  2,000,000 
86 TRẦN THANH DIỄM PHÚC Nhóm D. Phúc ACB 13/06/22  500,000 
87 CHỊ CHÂU Nhóm D. Phúc ACB 13/06/22  1,000,000 
88 CHỊ HÀ Nhóm D. Phúc ACB 13/06/22  300,000 
89 CHỊ SANG Nhóm D. Phúc ACB 13/06/22  200,000 
90 BÙI THỊ THIÌN TPHCM ACB 14/06/22  500,000 
91 HUỲNH NGUYỄN HÀ MY   ACB 14/06/22  100,000 
92 PHẠM THỊ THI hồi hướng con trai Lê Đức Phúc hết viêm phổi ho khò khè TPHCM ACB 14/06/22  500,000 
93 TRẦN THANH DIỄM PHÚC Nhóm D. Phúc ACB 17/06/22  500,000 
94 CHỊ NGUYÊN Nhóm D. Phúc ACB 17/06/22  1,000,000 
95 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM BỘ  TPHCM ACB 29/06/22  40,000,000 
96 NGUYỄN HỒNG CẨM Hà Nội ACB 29/06/22  5,000,000 
97 PHẠM THỊ THI 34t hh oan gia siêu thoát TPHCM VCB 27/06/22  1,000,000 
98 QUAN MỸ YẾN TPHCM VCB 28/06/22  500,000 
99 HỒ THỊ NGỌC TUYỀN Long An VCB 29/06/22  200,000 
100 PHẠM THỊ THI 34t cầu hết bệnh đau lưng TPHCM ACB 04/07/22  300,000 
101 PHẠM THỊ THI 34t giải trừ nghiệp trong tâm TPHCM ACB 06/07/22  300,000 
102 PHẬT TỬ ẨN DANH VK Mỹ ACB 08/07/22  2,292,000 
103 LƯU THỊ LAN TPHCM ACB 08/07/22  200,000 
104 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 08/07/22  1,000,000 
105 VŨ THỊ THU Hà Nội ACB 09/07/22  300,000 
106 XI MĂNG FICO-YTL tài trợ 280 bao xi măng = 28.000.000đ    
  CỘNG      398,007,000