Tháng 1-4/2022: Cầu đường 167-169-170-171-172- nhà 68 Hậu Thành – Cái Bè – Tiền Giang và cầu 168 Tân Phong – Thạnh Phú – Bến Tre

Kết quả quyên góp đến ngày 30/04/2022:

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
1 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG TPHCM VCB 06/01/22  2,000,000 
2 NGUYỄN THANH VÂN TPHCM VCB 31/01/22  3,000,000 
3 CAO NGỌC GIÀU TPHCM VCB 31/01/22  500,000 
4 LÂM HUY THẠNH TPHCM ACB 01/02/22  1,000,000 
5 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 05/02/22  6,000,000 
6 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH TPHCM ACB 05/02/22  500,000 
7 NGUYỄN THỊ THANH HỒNG Hà Nội ACB 05/02/22  500,000 
8 HOA HƯƠNG – TÂM NGUYỆN – TÂM ĐẠT TPHCM ACB 05/02/22  1,500,000 
9 TRẦN XUÂN THẢO TPHCM ACB 05/02/22  300,000 
10 HUỲNH NGUYỄN HÀ MY   ACB 05/02/22  200,000 
11 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC TPHCM ACB 05/02/22  1,500,000 
12     VCB 01/02/22  86,000 
13 NGUYỄN NGỌC HẢI TPHCM VCB 01/02/22  500,000 
14 ĐINH HỒ THIỆN TÍN   VCB 01/02/22  500,000 
15 LỮ NGỌC LAM TPHCM VCB 03/02/22  1,000,000 
16 BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG Con mẹ Hoa VCB 03/02/22  500,000 
17 VO THI HONG NHAN 28t Đồng Tháp Nhóm Trung VCB 05/02/22  200,000 
18     VCB 05/02/22  100,000 
19 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG TPHCM VCB 05/02/22  3,000,000 
20 TRẦN THỊ MINH LAN Hà Nội VCB 05/02/22  1,000,000 
21 LƯƠNG QUỐC ANH KHÔI TPHCM VCB 06/02/22  3,000,000 
22 PHẠM THỊ TƯỜNG VY TPHCM VCB 06/02/22  200,000 
23 PHẬT TỬ HOA HƯƠNG TPHCM Nộp 22/01/22  500,000 
24 HL. LÊ CHÍ NGUYỆN TPHCM Nộp 22/01/22  500,000 
25 THẦY ẨN DANH TPHCM Nộp 06/02/22  1,000,000 
26 EM TRANG TPHCM ACB 07/02/22  500,000 
27 ÁI MI VÀ MẸ KIM HOÀNG TPHCM ACB 07/02/22  2,000,000 
28 CHÂU THỊ TUYẾT LAN TPHCM ACB 07/02/22  500,000 
29 LÊ VĂN VÕ DŨNG TPHCM ACB 07/02/22  300,000 
30 TRẦN THỊ NGỌC HÂN   ACB 07/02/22  2,000,000 
31 NGUYỄN THỊNH TPHCM ACB 07/02/22  500,000 
32 TRẦN THANH DIỄM PHÚC Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  4,050,000 
33 VỢ CHỒNG AN – TÙNG Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  1,000,000 
34 NGỌC SANG Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  500,000 
35 CHỊ CHÂU Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  1,000,000 
36 THÚY HÀ Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  500,000 
37 THANH LOAN Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  400,000 
38 THU NGA Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  100,000 
39 KIM TRANG Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  200,000 
40 KIM ANH Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  1,000,000 
41 CHỊ LIÊN Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  500,000 
42 TUẤN ANH Nhóm D.Phúc ACB 07/02/22  750,000 
43 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 07/02/22  5,000,000 
44 VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN TPHCM ACB 08/02/22  1,000,000 
45 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN   ACB 08/02/22  500,000 
46 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 08/02/22  5,000,000 
47 EM HÀ FACE HOA NẮNG TPHCM ACB 08/02/22  1,000,000 
48 VỢ CHỒNG AN – TÙNG   ACB 08/02/22  500,000 
49 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN BV Ung Bướu ACB 08/02/22  2,000,000 
50 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 08/02/22  2,000,000 
51 NGUYỄN HOÀNG TUYÊN TPHCM ACB 09/02/22  1,000,000 
52 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội VCB 07/02/22  1,000,000 
53 PHẠM THỊ THI 33t hồi hướng oan gia siêu thoát TPHCM VCB 07/02/22  1,000,000 
54 PHẠM THỊ THI 33t hồi hướng oan gia trên thân Phạm Thị Bé Tư siêu thoát hóa giải tam tai TPHCM VCB 07/02/22  500,000 
55     VCB 07/02/22  500,000 
56 HIEU GIAO + BOI NGHIỆP Thiện Tín ck   VCB 07/02/22  500,000 
57 PHẠM THỊ THI 33t cầu tiêu trừ nghiệp chướng TPHCM VCB 08/02/22  200,000 
58 TRỊNH HỒNG HẢI Hà Nội VCB 08/02/22  500,000 
59 NGUYỄN THỊ KHÁNH THANH TPHCM VCB 08/02/22  300,000 
60 NGUYỄN THƯ TRÚC TPHCM VCB 09/02/22  500,000 
61 LÊ THỊ NHỨT 41t – Tây Ninh Nhóm A. Cường Nộp 09/02/22  1,000,000 
62 ĐỖ LÊ NGUYÊN mẹ anh Hữu Cường Nhóm A. Cường Nộp 09/02/22  1,000,000 
63 PT. DIỆU THỦY TPHCM Nộp 09/02/22  2,000,000 
64 ĐỖ THỊ BÍCH LIỄU TPHCM ACB 10/02/22  300,000 
65 GĐ ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ TPHCM ACB 10/02/22  500,000 
66 BÉ KIỀU XUÂN LÂM lớp 12  Nhóm Thái Sơn ACB 10/02/22  2,000,000 
67 FB VÕ TRỌNG HỮU & FB THỦY TRẦN Cà Mau ACB 11/02/22  16,000,000 
68 FB PHƯƠNG THU LƯU TPHCM ACB 11-14/2/22  9,500,000 
69 NGUYỄN BÁ HIỆP TPHCM ACB 11/02/22  500,000 
70 CHỊ 5 CỦA CHỊ LIỄU THU Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  2,000,000 
71 CÔ NGUYỄN THỊ BẠCH – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  300,000 
72 NGUYỄN HỒ NHẬT ANH – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  300,000 
73 NGUYỄN ĐĂNG DU – Bình Thạnh Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  500,000 
74 NGUYỄN ĐĂNG DUY – Củ Chi Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  200,000 
75 GĐ. HẢI HÀ – Q.8 Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  600,000 
76 LÊ VĂN LƯỢNG – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 12/02/22  100,000 
77 NGỌC HÀ   ACB 12/02/22  500,000 
78 BÙI THỊ THÌN   ACB 14/02/22  500,000 
79 TRẦN THỊ NGỌC LÀNH   ACB 14/02/22  500,000 
80 MTQ NHÀ CHUNG – TOÀN PHƯƠNG TPHCM ACB 14/02/22  9,000,000 
81 LÊ VĂN VÕ DŨNG TPHCM ACB 15/02/22  300,000 
82 GĐ. HUYỀN TRÂM Nhóm H. Dung ACB 17/02/22  400,000 
83 TRƯƠNG NHƯỢC THẢO – Tân Phú Nhóm H. Dung ACB 17/02/22  500,000 
84 NGUYỄN HOÀNG THỊ MỸ PHỤNG Q. 8 ACB 17/02/22  500,000 
85 GĐ ÔNG BÀ TRẦN THANH PHƯƠNG – CAO KIM LUÔNG VK Mỹ Nộp 15/2-10/3  303,000,000 
86     VCB 10/02/22  200,000 
87 THÁI THỊ MỸ   VCB 11/02/22  500,000 
88 GĐ NGUYỄN QUỲNH HOA   VCB 11/02/22  500,000 
89 GĐ DUY THỨC   VCB 13/02/22  50,000 
90 YẾN NHI FACE TPHCM VCB 13/02/22  2,000,000 
91 TRẦN NGỌC NHƯ HIỀN TPHCM VCB 13/02/22  1,000,000 
92 PHẠM THỊ THI 34t hồi hướng oan gia trên chân cầu chân hết đau nhức mỏi TPHCM VCB 14/02/22  300,000 
93 PHẠM THỊ THI 34t sám hối nghiệp chướng TPHCM VCB 14/02/22  500,000 
94 ANH BA NINH TPHCM VCB 14/02/22  1,000,000 
95 HỒ THỊ NGỌC TUYỀN   VCB 15/02/22  200,000 
96 TUYẾT LOAN   VCB 14/02/22  500,000 
97 GĐ TRUNG HIẾU – THỦY TPHCM VCB 17/02/22  3,000,000 
98 NGUYỄN THỊ MỘNG + MẸ + CON TRAI TPHCM Nộp 13/02/22  700,000 
99 ĐOÀN THỊ HẰNG TPHCM VCB 18/02/22  500,000 
100 HUỲNH THU VÂN TPHCM VCB 19/02/22  1,000,000 
101 TRẦN THỊ HẰNG TPHCM ACB 18/02/22  1,000,000 
102 HUỲNH THỊ BẢY TPHCM Nộp 20/02/22  1,000,000 
103 VÕ THỊ HIỆP TPHCM Nộp 20/02/22  600,000 
104 NGUYỄN THỊ LÀI TPHCM Nộp 20/02/22  600,000 
105 PHẠM THỊ PHỤNG TPHCM Nộp 20/02/22  1,000,000 
106 CÔ BẢY LÊ LỢI TPHCM Nộp 20/02/22  1,000,000 
107 TRẦN THỊ MAI LAN Nhóm H.Hương ACB 19/02/22  500,000 
108 TÂM NGUYỆN Nhóm H.Hương ACB 19/02/22  500,000 
109 TÂM ĐẠT Nhóm H.Hương ACB 19/02/22  500,000 
110 HL. LÊ CHÍ NGUYỆN – LÊ VĂN NGƯƠN Nhóm H.Hương ACB 19/02/22  500,000 
111 PHẬT TỬ HOA HƯƠNG Nhóm H.Hương ACB 19/02/22  500,000 
112 LÊ VĂN TÚ Nhóm H.Hương ACB 19/02/22  500,000 
113 NGUYỄN HOÀNG NAM Hậu Giang ACB 19/02/22  500,000 
114 VŨ THỊ THU Hà Nội ACB 19/02/22  500,000 
115 HL. NGÔ TRƯỜNG CẢNH   ACB 19/02/22  1,000,000 
116 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 21/02/22  5,000,000 
117 NGUYỄN THỊ ÁI LINH TPHCM VCB 19/02/22  200,000 
118 PHẠM THỊ THI 33t hồi hướng oan gia trên thân thể cầu tiêu trừ tật bệnh      300,000 
119 PHẬT TỬ DIỆU THANH Nhóm H. Dung ACB 22/02/21  30,000,000 
120 THÙY DUNG – Q.6 Nhóm H. Dung ACB 22/02/21  200,000 
121 ĐỖ HOÀNG VIỆT – Q.10 Nhóm H. Dung ACB 22/02/21  200,000 
122 GIA ĐÌNH HỒ THỊ NGỌC TUYỀN Long An VCB 22/02/22  1,200,000 
123 GĐ ÔNG NGUYỄN VIẾT THUẬT cho cầu 171 Hà Nội ACB 25/02/22  55,000,000 
124 CHỊ HAI – EM LINH Nhóm Phương ACB 28/02/22  200,000 
125 CHỊ LUYẾN NGUYỄN Nhóm Phương ACB 28/02/22  700,000 
126 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH TPHCM ACB 28/02/22  500,000 
127 LỮ NGỌC SƯƠNG TPHCM VCB 22/02/22  1,000,000 
128 ANH BA NINH TPHCM VCB 23/02/22  1,000,000 
129 LE THI ANH   VCB 25/02/22  120,000 
130 TRẦN LỆ LAN – PD. DIỆU HUỆ 47t Q. Tân Phú  VCB 27/02/22  1,500,000 
131 HUỲNH THU ANH   VCB 27/02/22  300,000 
132 ĐẶNG THỊ THU OANH   ACB 01/03/22  300,000 
133 LÊ VĂN VÕ DŨNG TPHCM ACB 01/03/22  300,000 
134 LỮ NGỌC LAM TPHCM ACB 01/03/22  1,000,000 
135 CHỊ HOÀNG Nhóm Phương ACB 02/03/22  200,000 
136 PHẠM ĐĂNG CHÂU Nhóm D.Phúc ACB 03/03/22  500,000 
137 CHỊ NGUYÊN Nhóm D.Phúc ACB 03/03/22  200,000 
138 CHỊ LOAN Nhóm D.Phúc ACB 03/03/22  100,000 
139 TRẦN THANH DIỄM PHÚC Nhóm D.Phúc ACB 03/03/22  200,000 
140 NHÓM BẠN CHỊ HOÀNG Nhóm Phương ACB 04/03/22  800,000 
141 TRẦN XUÂN THẢO TPHCM ACB 05/03/22  300,000 
142 LÊ KIM PHƯỢNG TPHCM ACB 05/03/22  300,000 
143 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 07/03/22  1,000,000 
144 CTY XI MĂNG FICO-YTL Cho cầu 168 ACB 07-17/03  240,000,000 
145 HL. NGUYỄN THỊ MÙI 88t – PD. DIỆU MINH Mẹ A. X.Hương ACB 09/03/22  2,000,000 
146 HL. LÊ CHÍ NGUYỆN – TRẦN THỊ MAI LAN – TÂM NGUYỆN – TÂM ĐẠT Nhóm H.Hương ACB 09/03/22  2,000,000 
147 BUI THI THIN   ACB 10/03/22  500,000 
148 LÊ VĂN VÕ DŨNG TPHCM ACB 10/03/22  300,000 
149 CÙ THỊ THANH NHÀN TPHCM ACB 11/03/22  500,000 
150 ĐỖ THỊ BÍCH LIỄU TPHCM ACB 11/03/22  200,000 
151 LỮ NGỌC SƯƠNG – PD. TÂM TRANG Cho cầu 172 VCB 28/2-6/3  55,000,000 
152 TRẦN NGỌC NHƯ HIỀN TPHCM VCB 01/03/22  1,000,000 
153 PHẠM THỊ THI 34t cầu tiêu trừ nghiệp chướng TPHCM VCB 3-4-7/03  700,000 
154 LỮ NGỌC LAM TPHCM VCB 04/03/22  1,000,000 
155     VCB 04/03/22  500,000 
156 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội VCB 05/03/22  2,000,000 
157 TRẦN LỆ LAN – PD. DIỆU HUỆ 47t Q. Tân Phú  VCB 05/03/22  2,000,000 
158 EM TRANG TPHCM VCB 05/03/22  300,000 
159 PHẠM THỊ TƯỜNG VY   VCB 07/03/22  200,000 
160 PHẠM THỊ THI 33t cầu tiêu trừ nghiệp chướng TPHCM VCB 11/03/22  200,000 
161 PHẬT TỬ ẨN DANH cho cầu Đồng Tháp Thầy Trị Sự Nộp 05/03/22  3,000,000 
162 NGUYỄN THỊ HIẾU – PD. DIỆU TRUNG 92t Nhà cô Phụng Nộp 15/03/22  12,000,000 
163 CÔ TƯ THÂN Nhóm cô Phụng Nộp 15/03/22  1,000,000 
164 VÕ TRUNG HẢI Cho cầu 171 VCB 16/03/22  25,000,000 
165 VŨ THỊ THU Hà Nội ACB 19/03/22  2,000,000 
166 LỮ NGỌC LAM TPHCM ACB 19/03/22  1,000,000 
167 CHÂU THỊ TUYẾT LAN cho cầu và nhà TPHCM ACB 19/03/22  500,000 
168 CHỊ CHÂU Nhóm D.Phúc ACB 21/03/22  1,000,000 
169 TRẦN THANH DIỄM PHÚC Nhóm D.Phúc ACB 21/03/22  200,000 
170 TRẦN THỊ MINH LAN Hà Nội VCB 18/03/22  1,000,000 
171 TRẦN THỊ THÚY AN Hà Nội VCB 18/03/22  500,000 
172 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN Cần Thơ VCB 18/03/22  500,000 
173 NGÔ THỊ HỒNG CHÍNH TPHCM VCB 19/03/22  1,000,000 
174 CAO NGỌC GIÀU TPHCM VCB 19/03/22  1,000,000 
175 PHẠM THỊ THI hóa giải sao xấu Lê Chí Hào 42t TPHCM VCB 24/03/22  500,000 
176 PHẠM THỊ THI hh Lê Chí Hào 42t khỏe mạnh TPHCM VCB 28/03/22  500,000 
177 PHẠM THỊ THI 34t cầu tiêu trừ nghiệp chướng gia đình hạnh phúc TPHCM VCB 28/03/22  500,000 
178 PHẠM THỊ THI 35t hồi hướng con Lê Đức Phúc hết bệnh nhiệt đổ mồ hôi tay chân lạnh TPHCM VCB 30/03/22  500,000 
179 GĐ PHẬT TỬ CHÁNH TRÍ LẠC – Củ Chi Nhóm H. Dung ACB 31/03/22  1,000,000 
180     VCB 03/04/22  1,000,000 
181 PHẠM THỊ THI 34t hồi hướng oan gia siêu thoát TPHCM ACB 12/04/22  1,000,000 
182 PHẠM THỊ THI 35t hồi hướng con Lê Đức Phúc hết bệnh nhiệt đổ mồ hôi  TPHCM ACB 12/04/22  500,000 
183 BÙI THỊ THÌN   ACB 15/04/22  500,000 
184 VÕ TRUNG HẢI Cho cầu 170 VCB 03/04/22  15,000,000 
185 CTY XI MĂNG FICO-YTL Cho cầu 168 ACB 21/04/22  20,000,000 
186 VÕ TRUNG HẢI Cho cầu 170 VCB 25/04/22  10,000,000 
187 TRẦN NGỌC NHƯ HIỀN   VCB 05/05/22  1,000,000 
188 LÊ CHÍ HÀO 42t hồi hướng cho oan trái chủ kiến và các oan gia khác siêu thoát TPHCM VCB 05/05/22  500,000 
  CỘNG      955,256,000 
  TỔNG KINH PHÍ TÀI TRỢ      960,000,000 
1 Cầu 167 Cái Bè      70,000,000 
2 Đường + dốc đê bao 167 Cài Bè      303,000,000 
3 Cầu 169 Cái Bè      52,000,000 
4 Đường 169 Cái Bè      40,000,000 
5 Cầu 170 Cái Bè      55,000,000 
6 Cầu 171 Cái Bè      55,000,000 
7 Cầu + đường 172 Cái Bè      55,000,000 
8 Nhà 68 Cái Bè      70,000,000 
9 Cầu 168 – Cầu FICO.3 Bến Tre      260,000,000 
  Còn thiếu      -4,744,000