Tháng 1-8/20: Xây 2 cầu 147 ở Cái Bè – Cầu 148 xóa bến đò ở Phụng Hiệp khai thiện năm 2020

 

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
1 HYUNDAI NGỌC AN TPHCM CK 4 lần  450,000,000 
2 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 22/1-10/2  20,000,000 
3 CÔ HẠNH & NHƯ AN TPHCM ACB 25/01/20  1,200,000 
4 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 25/01/20  5,000,000 
5 ANH BA NINH TPHCM VCB 20/01/20  2,000,000 
6 NGUYỄN PHÚ TƯỜNG Hà Nội VCB 20/01/20  1,000,000 
7 LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 21/01/20  500,000 
8 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG TPHCM VCB 21/01/20  300,000 
9 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG – TIẾN Bình Dương VCB 21/01/20  200,000 
10 TRẦN THỊ MINH LAN Hà Nội VCB 25/01/20  1,000,000 
11 GĐ. MAI XUÂN TOÀN TPHCM VCB 25/01/20  1,000,000 
12 ANH BA NINH TPHCM VCB 25/01/20  2,000,000 
13 GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI TPHCM VCB 25/01/20  2,000,000 
14 ĐINH HỒ THIỆN TÍN   VCB 25/01/20  200,000 
15 HUỲNH NGUYỄN TRÀ MY   VCB 25/01/20  200,000 
16 TRẦN THỊ THÚY AN   VCB 25/01/20  500,000 
17 MÁ BA TRẦN THỊ VINH TPHCM Nộp 21/01/20 1,000,000
18 TRẦN KIM HOA con má Vinh TPHCM Nộp 21/01/20 500,000
19 TRƯƠNG THỊ GÓP xây 2 cầu Mẹ Mai Mùng 1+16 tết  1,000,000 
20 NGUYỄN CHUNG Chị Mai Mùng 1 tết  100,000 
21 NGỌC MAI hồi hướng Oan gia Mẹ Góp Chủ nhiệm Mùng 4 tết  1,000,000 
22 LỮ NGỌC LAM TPHCM ACB 26/01/20  1,000,000 
23 VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN TPHCM ACB 26/01/20  1,000,000 
24 PHAN THỊ ANH THƯ Nhóm Thư ACB 26/01/20  5,000,000 
25 HOÀNG NGỌC ANH THI – CTY LIÊN PHÁT Nhóm Thư ACB 26/01/20  5,000,000 
26 HOÀNG HỮU MINH NHẬT – CTY LIÊN PHÁT Nhóm Thư ACB 26/01/20  5,000,000 
27 KELLY NGUYEN Nhóm Thư ACB 31/01/20 500,000
28 NGUYỄN HOÀNG TRÂM ANH Nhóm Thư ACB 31/01/20 200,000
29 KHÂU HOÀNG KIÊN Nhóm Thư ACB 31/01/20 500,000
30 HOÀNG THỤY VÂN ANH Nhóm Thư ACB 31/01/20 300,000
31 NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY Nhóm Thư ACB 31/01/20 500,000
32 NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nhóm Thư ACB 04/02/20 200,000
33 NGUYỄN THỊ DIỄM UYÊN TPHCM VCB 26/01/20  1,000,000 
34 TRẦN DUY THỨC   VCB 26/01/20  100,000 
35 TRƯƠNG THỊ LÝ Trảng Bàng Mùng 4 tết 50,000
36 TRƯƠNG THỊ KIM LUÔN Trảng Bàng Mùng 4 tết 50,000
37 TRƯƠNG THỊ KIM YÊN Trảng Bàng Mùng 4 tết 50,000
38 THIÊN PHÁT – Q. Bình Tân Thầy Trị Sự Mùng 8 tết 1,000,000
39 PHẬT TỬ ẨN DANH Thầy Trị Sự Mùng 8 tết 2,000,000
40 CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN   Mùng 8 tết 500,000
41 GĐ. TRẦN THANH DIỄM PHÚC   Mùng 8 tết 1,000,000
42 LÊ VĂN CHƯƠNG – bạn chú Quang Đức Hòa Mùng 9 tết 500,000
43 LÊ XUÂN QUANG TPHCM Mùng 9 tết 1,000,000
44 ĐOÀN VĂN CHIÊU TPHCM Mùng 9 tết 1,000,000
45 TRẦN ĐỨC TÂM TPHCM Mùng 9 tết 500,000
46 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT TPHCM Mùng 9 tết 1,000,000
47 NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp Mùng 9 tết 500,000
48 GĐ DƯƠNG HỒNG ANH TPHCM ACB 30/01/20 1,000,000
49 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 30/01/20 1,000,000
50 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 3-5/02 10,000,000
51 NGUYỄN VIỆT NAM Hà Nội ACB 3-6/02 4,000,000
52 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ   VCB 31/01/20 200,000
53 LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 01/02/20 500,000
54 NGUYỄN ÚT HIỀN Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 500,000
55 PHAN THỊ NĂM Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 500,000
56 HUỲNH THU VÂN Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,000,000
57 HUỲNH LỆ THÚY Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,000,000
58 TÔ THANH GIÀU Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 200,000
59 PHẠM DUY TIẾN Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,100,000
60 LÝ THỊ THANH THẢO Nhóm cô Năm VCB 01/02/20 1,000,000
61 TRẦN THY TRÚC   VCB 02/02/20 250,000
62 NGUYỄN HỮU THỌ   VCB 02/02/20 300,000
63 BUI THUY HAI   VCB 02/02/20 500,000
64 BÉ PHÚC ĐIỀN -HÀ GIANG Con mẹ Hoa VCB 03/02/20 500,000
65 NHÓM CHIA SẺ YÊU THƯƠNG VK Đài Loan VCB 04/02/20 3,000,000
66 HL. TRƯƠNG THỊ THU CÚC – PD. PHÚC MÃN THÀNH sinh 24/8/1936 mất mùng 5 tháng giêng Canh Tý  Mẹ chị Hoa Nộp tm 20,000,000
67 NGUYEN THANH NHU   VCB 04/02/20 3,000,000
68 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   VCB 04/02/20 1,000,000
69 PHẠM NGỌC ÁNH DƯƠNG Vĩnh Long VCB 04/02/20 2,000,000
70 HOÀNG THANH TÂM ANH   VCB 05/02/20 500,000
71 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN Đăk Nông VCB 05/02/20 1,000,000
72 HUỲNH NGUYỄN HÀ MY Cầu 148 VCB 05/02/20 200,000
73 NHÓM LÂM MINH PHÁT Cầu 148 VCB 05/02/20 1,000,000
74 NGUYỄN YẾN THANH VÂN Cầu 148 VCB 06/02/20 1,000,000
75 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN hồi hướng ba mẹ TPHCM VCB 06/02/20 50,000,000
76 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC Cầu 148 VCB 06/02/20 500,000
77 LÝ THỊ THU THẢO Cầu 148 VCB 06/02/20 500,000
78 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Cầu 148 VCB 07/02/20 400,000
79 TRẦN THỊ MINH LAN Cầu 148 VCB 09/02/20 1,000,000
80 PHẠM THỊ THI hồi hướng hương linh ông ngoại Nguyễn Văn Chánh Tiền Giang VCB 10/02/20 500,000
81 PHẠM THỊ THI hồi hướng cho ba Phạm Văn Thương 73t Tiền Giang VCB 10/02/20 1,000,000
82 PHẠM THỊ THI 32t tiêu trừ nghiệp chướng trong tâm Tiền Giang VCB 10/02/20 1,000,000
83 PHẠM HỮU LỢI   VCB 10/02/20 500,000
84 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 05/02/20 1,000,000
85 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ Cầu 147-148 ACB 5-11/02  2,000,000 
86 TRẦN PHƯƠNG DUNG   ACB 05/02/20 1,000,000
87 TRIỆU ÁNH QUỲNH TPHCM ACB 05/02/20 1,000,000
88 NHÓM TRƯỜNG QUẮN TPHCM ACB 06/02/02 15,000,000
89 CÔ HỒNG HẠNH – NHƯ AN TPHCM ACB 07/02/20 1,200,000
90 CHÙA LÂM HUÊ – Bình Thạnh TPHCM ACB 08/02/20 50,000,000
91 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ Cầu 147 ACB 10/02/20 1,000,000
92 ANH PHÚC Cầu 147 ACB 10/02/20 1,500,000
93 HUỲNH HỮU TRUNG TPHCM Nộp 09/02/20 50,000,000
94 MAI hồi hướng bà Đặng Thị Hồng – PD. Tường Nhàn mất 09/02/20 thọ 65t Mẹ vợ anh Minh Fima Nộp 09/02/20 1,000,000
95 TRƯƠNG THỊ GÓP hồi hướng oan gia nhiều kiếp Mẹ Mai Nộp 09/02/20 1,000,000
96 NGUYỄN ÚT HIỀN TPHCM Nộp 09/02/20 2,000,000
97 CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
98 NGUYỄN THỊ KIM THỂ TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
99 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
100 PHAN THỊ NĂM TPHCM Nộp 09/02/20 500,000
101 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH TPHCM ACB 11/02/20 2,000,000
102 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM TPHCM ACB 14/02/20 2,000,000
103 VŨ THỊ THU Hà Nội ACB 14/02/20 1,500,000
104 QUY 900k + CÔ XUÂN 100K Cầu 148 VCB 11/02/20 1,000,000
105 TRẦN DUY THỨC Cầu 148 VCB 12/02/20 100,000
106 PHẬT TỬ TÂM DUYÊN Cầu 148 VCB 12/02/20 500,000
107 PHẠM THỊ THI – CHÍ HÀO hồi hướng mẹ Tăng Thị Bích Liên 66t được sáng mắt Tiền Giang VCB 13/02/20 800,000
108 TRẦN LỆ LAN xây cầu 148-151 TPHCM VCB 13/02/20 2,000,000
109 PHẬT TỬ ẨN DANH 100 usd VK MỸ Nộp 13/20/20 2,300,000
110 HL. ĐẶNG THỊ HỒNG – PD. Tường Nhàn mất 9/2/20 thọ 65t Mẹ vợ anh Minh Fima ACB 19/02/20 1,000,000
111 CHỊ BÍCH THỦY cho cầu 148 VK Pháp ACB 21/02/20 4,800,000
112 CAO NGỌC GIÀU xây 3 cầu TPHCM VCB 20/02/20  5,000,000 
113 NGUYỄN HOÀNG MINH TIỀN Trảng Bàng Nộp 18/20/20 50,000
114 BÉ NGUYỄN DIỆU LIÊN 3t Trảng Bàng Nộp 18/20/20 50,000
115 NINH VĂN NHẬN – CÔ BẮC TPHCM Nộp 27/02/20 1,000,000
116 TRƯƠNG THỊ VÂN TPHCM Nộp 27/02/20 500,000
117 TĂNG VĂN HOÀNG hồi hướng cho ba Phạm Văn Minh hưởng dương 31t Cho cầu bến đò VCB 02/03/20 1,000,000
118 VÕ TRUNG HẢI – HOÀNG QUYÊN TPHCM VCB 19/3-12/6, 17-31/7 80,000,000
119 TRẦN TRÍ DŨNG Bạn K.Hạnh VCB 07/04/20 1,000,000
120 GIA ĐÌNH THẦU TÙNG Cầu 147 Nộp 17/04/20 15,000,000
121 ÔNG LÊ VĂN NAM chủ bãi đá Hậu Giang Nộp thầu Tùng 100,000,000
122 UBND XÃ AN CƯ – CÁI BÈ Tiền Giang Nộp 17/04/20 20,000,000
123 NGUYỄN THỊ HUƯƠNG GIANG   ACB 11/05/20 5,000,000
124 LÝ THANH MINH TPHCM ACB 20/05/20 2,000,000
125 LÊ XUÂN QUANG TPHCM ACB 15/06/20 2,000,000
126 CTY MỸ ĐỨC – TRẦN CHIẾN THẮNG TPHCM ACB 19/06/20 10,000,000
127 PHẠM THỊ THI hôi hướng cho Tăng Thị Bích Liên 67t tiêu trừ nghiệp chướng Tiền Giang VCB 22/06/20 1,000,000
128 ANH BA NINH TPHCM VCB 25/06/20 2,000,000
129 NHÓM LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 27/06/20 500,000
130 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ   VCB 29/06/20 500,000
131 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 27/06/20 1,000,000
132 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 30/06/20 5,000,000
133 NGUYỄN KIM HOÀNG TPHCM ACB 01/07/20 500,000
134 LÊ HUY PHONG TPHCM ACB 01/07/20 500,000
135 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 02/07/20 5,000,000
136 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN Đăk Nông ACB 03/07/20 500,000
137 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   VCB 30/06/20 300,000
138 PHẠM THỊ THI hồi hướng cho oan gia trái chủ Tăng Thị Bích Liên 67t bị ung thư Tiền Giang VCB 30/06/20 1,000,000
139 LỮ NGỌC LAM TPHCM VCB 30/06/20 2,000,000
140 ĐẶNG THỊ ÁNH – 500usd VK MỸ Nộp 02/07/20 11,575,000
141 THIÊN NGA KIM 50$ – MAITI 50$ VK MỸ VCB 03/07/20 2,330,000
142 PHẠM THỊ THI hồi hướng cho oan gia trái chủ Phạm Thị Bé Tư 41t siêu thoát Tiền Giang VCB 06/07/20 1,000,000
143 NGUYỄN THANH VÂN   VCB 07/07/20 1,000,000
144 NGUYỄN THỊ QUỲNH THẢO Em A. Tuấn VCB 07/07/20 1,000,000
145 CÔ KIM PHỤNG – CHÚ TIẾN TPHCM Nộp 05/07/20 500,000
146 CHỊ TUYẾT MỸ – ANH CÔNG BẰNG TPHCM Nộp 05/07/20 1,000,000
147 NHÂN DÂN XÃ HÒA MỸ GÓP TIỀN KOBE Phụng Hiệp Nộp thầu Tùng 25,000,000
  Cộng      1,085,305,000 
  KINH PHÍ XÂY CẦU 147     250,000,000
  KINH PHÍ CẦU 148 ĐỒNG TÂM LO     837,000,000
  KOBE TRỤ DI DỜI CẦU 148 XÃ LO     47,000,000
  TỔNG KINH PHÍ 2 CẦU     1,134,000,000
  CÒN THIẾU KINH PHÍ – ÂM QUỸ     -48,695,000