LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 11-2019

1. Ngày 02/11/19Thứ 7 – Phụng Hiệp – Hậu Giang (06/10L)

 Khảo sát bến đò xã Bình Thành.

–  Khởi hành tại Pháp Vân 12g

2. Ngày 03/11/19Chủ nhật – Long Mỹ – Hậu Giang (07/10L)

 Khởi công cầu 144 xã Xà Phiên

–  Khởi hành tại Pháp Vân 12g trưa thứ 7 đi Phụng Hiệp qua Long Mỹ

3. Ngày 10/11/19Thứ 7 – Đức Huệ – Long An (14/10L)

 Khánh thành cầu Đồng Tâm 142 xã Mỹ Thạnh Đông

– Trao quà cho 100 học sinh nghèo.

–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g  

4. Ngày 11/11/19Chủ nhật: Thoại Sơn – An Giang (15/10 A.L)

 Khai thiện Cơm chay Đồng Tâm xã Bình Thành

–  Khởi hành từ trưa thứ 7 sau lễ khánh thành cầu 142 huyện Đức Huệ

6. Ngày 24/11/19Chủ nhật: An Phú – An Giang (28/10 A.L)

 Khảo sát cầu trước cổng chùa Kỳ Viên xã Đa Phước

–  Khởi hành tại Pháp Vân 1g30 thứ 7 ngày 23/11

7. Ngày 30/11/19Thứ 7: Đức Huệ – Long An (05/11 A.L)

 Khởi công cầu 145 xã Mỹ Bình

–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g

   Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742