LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 12-2019

1- Ngày 01/12/19: Chủ nhật – Phụng Hiệp – Hậu Giang (06/11 A.L)

–  Khảo sát bến đò xã Bình Thành
–  Khởi hành tại Pháp Vân 5g30 về trong ngày.

2- Ngày 12/12/19: Thứ 5 – chùa Pháp Vân (17/11 A.L)

–  Tặng quà cô nhi – người khiếm thị về dự Lễ Vía Phật A Di Đà
–  Khởi hành tại Pháp Vân 5g30 về trong ngày.

3- Ngày 14/12/19: Thứ 7 – Thoại Sơn – An Giang (19/11L)

 Trao thẻ 41 BHYT + quà cho hs nghèo xã Bình Thành.
–  Trao tiền làm mang cá cầu sắt.
–  Khởi hành tại Pháp Vân 6g, chiều về Châu Đốc ngủ hôm sau khởi công cầu 146

4- Ngày 15/12/19Chủ nhật – An Phú – An Giang (20/11L)

 Khởi công cầu 146 trước chùa Kỳ Viên – xã Đa Phước
–  Khởi hành từ 6g ngày 14/12/19 về Thoại Sơn đi tiếp qua xây cầu. 

5- Ngày 22/12/19Chủ nhật – Long Mỹ – Hậu Giang (27/11L)

 Khánh thành cầu Đồng Tâm 143-144 xã Xà Phiên
– Trao quà cho 100 học sinh nghèo + 15 xe đạp
–  Khởi hành tại Pháp Vân 12g trưa thứ 7 ngày 21/12/19 ngủ tại Vị Thanh.  

6- Ngày 31/12/19Thứ 3: TP Tây Ninh (06/12 A.L)

 Khánh thành công trình phụ TT bảo trợ NN da cam Tây Ninh
– Trao quà tết 100 hộ NN da cam
– Khởi hành tại Pháp Vân 6g sáng.

   Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742