LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 10-11 NĂM 2020

1. Ngày 24/10/20: Long Mỹ – Hậu Giang

Trao nhà nhân ái 66 xã Xà Phiên

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 5g

2. Ngày 25/10/20: Phong Điền – Cần Thơ

Khánh thành cầu Đồng Tâm 155

Tặng xe đạp, học bổng… cho hs nghèo

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 11g ngày 24/10 

3. Ngày 01/11/20: Châu ThànhHậu Giang

Khởi công cầu Đồng Tâm 156 xã Đông Phước

– Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 11g ngày 31/10 

4. Ngày 04/11/20: Phong ĐiềnHuế

Tặng quà cứu trợ bão số 7 xã Điền Hương – Điền Lộc

Tặng quà 2 gia đình liệt sĩ Rào Trăng

– Khởi hành tại Pháp Vân lúc 4g

5. Ngày 14/11/20: Phong ĐiềnQuảng Ngãi

Tặng quà, học bổng bão số 9 xã Bình Thanh

– Khởi hành tại Pháp Vân lúc 4g

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742