BỘ ẢNH CHẤT NHẤT TRUNG THU 2020 – THƠ VUI HẬU TRUNG THU

THƠ VUI HẬU TRUNG THU

Hôm nay mười sáu tròn trăng
Hằng Nga – Anh Cuội phải thăng vìa Trời
Tiên Nữ – Thiên Tướng ham chơi
Bất tuân Thiên lệnh mê chơi hồng trần
Online tám chuyện rần rần
Lên Face show ảnh bâng khuâng bao người
Ngọc Hoàng hạ chiếu tức thời
Triệu ngay Thiên Tướng cung trời về ngay
Trần gian lỡ có iu ai
Về Trời thả thính qua phai đỡ buồn (hì)
Tiên Nữ cho ở dưới luôn
Trung thu năm tới gã luôn cho rùi
Hằng Nga – Anh Cuội muôn đời
Độc thân bền vững cung trời du ca! là lá la la
 
Ký tên Hằng Nga – 16/8 A.L