CLIP CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN PHÁT BIỂU

Tại Lễ khánh thành cầu Nhật Việt 5 xã Mỹ Bình – Đức Huệ – Long An ngày 18/7/20. Ông HIDEYUKI OKADA người quản lý 1.030 doanh nghiệp Nhật đầu tư tại Miền Nam VN, cảm ơn sự kết nối của Từ thiện Đồng Tâm và ông cho rằng việc JCCH xây cầu thiện là một phần trả ơn cho VN đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật tại VN trong thời gian qua!