294. Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhật trao học bổng xe đạp hs xã Mỹ Bình – Đức Huệ