XÂY CẦU BÁO HIẾU MẸ CHA VU LAN 2020

Cây cầu con nối dương gian
Với trời Đao Lợi nhẹ nhàng Mẹ đi
Ba Mẹ không phải lo chi
Có con nâng bước Phật ghi tâm thành
Ba đi Mẹ cũng theo nhanh
Chỉ hơn ba tháng xây thành mộ đôi
Nhịp cầu con bắc kịp thời
Nâng niu sự sống nối trời cao xanh
Ba Mẹ về cõi an lành
Vu Lan hoa trắng tóc xanh rũ buồn
Hiếu hạnh dẫu đã vẹn toàn
Mà lòng con vẫn mãi còn nhớ thương
Gửi vào hương khói vấn vương
Mẹ Ba đón nhận niềm thương con khờ!
 
Út của Ba Mẹ Vu Lan 2020 – 03/09/20