CHUYỂN HỌC BỔNG THÁNG 9-10 CHO SV HIẾU + NHÀN – BÁO CÁO SỐ DƯ QUỸ

Mai đã chuyển 4 triệu mức sinh hoạt phí tháng 9-10 cho sinh viên Cù Thị Thanh Nhàn hỗ trợ bé tiền ăn ở trọ như đã thông báo khi quyên góp. Số dư Quỹ học bổng cho riêng Nhàn còn dư 19.000.000đ. Báo cáo quý mạnh thường quân đã giúp Nhàn sinh viên năm 3 Đại học Nông Lâm mồ côi mẹ và cha mất sức lao động. 

Mai đã chuyển 2 triệu mức sinh hoạt phí tháng 10 cho sinh viên Lê Kim Hiếu hỗ trợ bé tiền ăn ở trọ như đã thông báo khi quyên góp. Số dư Quỹ học bổng cho riêng Hiếu còn dư 27.900.000đ. Báo cáo quý mạnh thường quân đã giúp Hiếu tân sinh viên Đại học Y Dược có mẹ bệnh ung thư nặng. Cảm ơn cả nhà!