THÔNG BÁO QUỸ QUÀ TẶNG CUỐI NĂM 2021 Số dư chuyển 2022 là 35.148.000đ

Mai đang làm báo cáo thiện năm 2021 in giấy lưu hồ sơ và gửi nhà hảo tâm nên số tiền thiếu tặng em Sang bị tai nạn 8.146.000đ sẽ trích chi giảm số dư Quỹ Quà tặng xuống còn 35.148.000đ sau khi đã trích chi 6.000.000đ tặng chị Chi ung thư. Số dư này chuyển sang tháng 1/22 tặng quà tết xuân Nhâm Dần. Thông báo đến cả nhà!