CHUYỂN 100.000.000đ ĐỢT 5 XÂY CHÙA BỤT MỌC – TỔNG CÚNG 500.000.000đ

Ngày 23/12/19, Mai đã chuyển tiếp 100.000.000đ xây chùa Bụt Mọc – Thanh Hóa, nâng tổng số tiền đã cúng xây chùa là 500.000.000đ với 4 lần chuyển khoản + 100 triệu trao tiền mặt. Hiện chùa xây tường cao qua khung cửa chính. Trụ trì Đàm Hải đang lo hoàn tất khu hậu cung để đưa tượng Phật bé vào thờ trước cho bà con đi lễ tết tới. Chùa cũng đã xây xong khu vệ sinh, tường rào một bên. 

Kinh phí xây chùa còn thiếu khoảng 800 triệu đồng mới hoàn thiện toàn bộ Tam Bảo. Rất mong cả nhà tiết kiệm chi tiêu Tết hùn phước xây chùa cho xong vì đã phát tâm thì không nên để Tam Bảo dang dở cũng như khi Đồng Tâm không thể xây dang dở 1 cây cầu vậy. Trụ trì Đàm Hải bảo hết sức tiết kiệm trân trọng sự cúng dường của Đồng Tâm để xây sớm mái chùa này!