THƠ TẶNG NHỮNG TRÍ THỨC TRẺ ĐI XÂY CẦU NHÂN ÁI – NHÓM BẠN CT300 – 500

TRÍ THỨC TRẺ ĐI XÂY CẦU NHÂN ÁI
Quý tặng Nhóm Bạn CT300 – 500
(Những Thạc sĩ – Tiến sĩ có tầm và tâm)

Google nối tình nhân ái
Từ lạ ta lại thành thân
Bước chân qua miền nghèo khó
Cho đời thêm những mùa xuân

Nhịp cầu nối liền mạch sống
Từ những khát vọng thương trao
Từ những chắt chiu chia sẻ
Niềm vui – hạnh phúc dâng trào

Bé thơ không còn lo sợ
Con đường đến lớp an vui
Người già không còn thắt thỏm
Thôn trang rộn rã tiếng cười

Đâu cần phóng sanh thả vật
Phóng sanh khổ nạn cho người
Là Pháp nhiệm màu Tế Độ
Công đức vô lượng người ơi!

Thạc sĩ – Nhà thơ Ngọc Mai – Đêm 18/8/18
(Tu giữa chợ đời)