Tháng 8/2020: Xây nhà 66 cho thợ xây Việt ở Xà Phiên – HG

Kết quả quên góp đến ngày 22/08/2020:

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
1 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 5-7-19/8  15,000,000 
2 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội ACB 05/08/20  500,000 
3 DƯƠNG HỒNG ANH TPHCM ACB 05/08/20  1,000,000 
4 NGUYỄN THỤY Ý NGÂN TPHCM ACB 05/08/20  5,000,000 
5 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 05/08/20  1,000,000 
6 HUỲNH NGUYỄN HÀ MY   VCB 05/08/20  100,000 
7 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN Đăk Nông VCB 05/08/20  300,000 
8 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH TPHCM VCB 05/08/20  300,000 
9 MẠCH KIM TUA TPHCM VCB 05/08/20  2,000,000 
10 ÔNG TRẦN THANH PHƯƠNG – 300usd VK Mỹ Nộp 05/08/20  6,939,000 
11 EM TRANG Chuyển 2 lần ACB 6-18/8/20  500,000 
12 TÂM AN NHIÊN TPHCM ACB 06/08/20  500,000 
13 NGUYỄN VĂN DANH  Ba Hiệp ACB 06/08/20  100,000 
14 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 06/08/20  500,000 
15 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 06/08/20  5,000,000 
16 MINH CHÂU   ACB 06/08/20  200,000 
17 Bé NGUYỄN PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG Con mẹ Hoa VCB 07/08/20  500,000 
18 CHỊ THANH HỒNG Hà Nội ACB 7-18/8/20  800,000 
19 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 08/08/20  200,000 
20 CHÚ NHANH – Củ Chi Nhóm Dung ACB 08/08/20  500,000 
21 CHÚ KHUYÊN – Củ Chi Nhóm Dung ACB 08/08/20  1,000,000 
22 EM ĐĂNG DUY – Củ Chi Nhóm Dung ACB 08/08/20  500,000 
23 THIỆN ĐỨC – NHẬT ĐỨC – Tân Phú Nhóm Dung ACB 08/08/20  500,000 
24 EM ĐĂNG DU Nhóm Dung ACB 08/08/20  1,000,000 
25 NHÓM LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 08/08/20  500,000 
26 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ – CÔNG BẰNG TPHCM Nộp 09/08/20  1,000,000 
27 TRƯƠNG THỤY THU SƯƠNG   ACB 10/08/20  1,000,000 
28 PHAN THỊ NĂM TPHCM ACB 12/08/20  500,000 
29 PHẠM KHÁNG TRƯỜNG   ACB 12/08/20  500,000 
30 NGUYỄN THƯ TRÚC   ACB 13/08/20  500,000 
31 KIM ĐÀO TPHCM VCB 12/08/20  1,000,000 
32 LỮ NGỌC SƯƠNG TPHCM VCB 12/08/20  1,000,000 
33 PHẠM ANH ĐÀO TPHCM ACB 14/08/20  361,000 
34 NGUYỄN HỒNG THẮNG   ACB 14/08/20  200,000 
35 DƯƠNG HỒNG ĐỨC TPHCM VCB 18/08/20  300,000 
36 LỮ NGỌC LAM TPHCM VCB 18/08/20  1,000,000 
37 CAO NGỌC GIÀU TPHCM VCB 18/08/20  500,000 
38 VÕ DUY ĐIỀN TPHCM ACB 19/08/20  500,000 
39 BÙI NGUYỄN UYEN NHI TPHCM ACB 20/08/20  1,000,000 
40 TRẦN THANH DIỄM PHÚC TPHCM ACB 20/08/20  500,000 
41 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 20/08/20  1,000,000 
42 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   VCB 19/08/20  5,000,000 
43 TRỊNH HỒNG HẢI Hà Nội VCB 19/08/20  500,000 
44 NGOC PHAN VK Mỹ VCB 19/08/20  23,000,000 
45 NGUYỄN ÚT HIỀN TPHCM VCB 20/08/20  1,000,000 
46 TÂM DUYÊN TPHCM VCB 20/08/20  500,000 
47 VÕ HOÀNG HẢI TPHCM Nộp 15/08/20 500,000
48 ĐINH HỒ THIỆN TÍN   VCB 22/08/20  200,000 
49 NGÔ HOÀNG MỸ TPHCM Đăng ký  500,000 
50 NGUYỄN HUỲNH NHƯ TPHCM Đăng ký  500,000 
51 NGÔ HOÀNG YẾN TPHCM Đăng ký  200,000 
52 HUỲNH PHƯƠNG THẢO Nhóm Tiên Đăng ký  200,000 
53 THẨM MỸ VIỆN BSC Nhóm Tiên Đăng ký  500,000 
54 VIVI MILK FACE Nhóm Tiên Đăng ký  200,000 
55 NHÓM TÂM AN NHIÊN Nhóm Tiên Đăng ký  5,000,000 
56 NGUYỄN NHẬT TÙNG ANH Tây Ninh Đăng ký  500,000 
57 NGUYỄN NGỌC UYỂN NHI Tây Ninh Đăng ký  500,000 
58 LÊ NGỌC TUYỀN Tây Ninh Đăng ký  500,000 
  Cộng      94,600,000 
  Chuyển xây nhà      95,000,000 
  Thuê xe đi khởi công xây nhà      3,000,000 
  Âm Quỹ      -3,400,000 

Mai mua nhiều đồ tặng nhà bé ngày khánh thành như: Ấm siêu tốc, nồi cơm điện, chén, ly, quần áo…và quà sữa cho 10 trẻ con trong xóm.