Tháng 9/2020: Xây cầu 155 xã Tân Thới – Phong Điền – Cần Thơ

Kết quả quyên góp đến 23/09/2020:

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
1 TT. THÍCH BÌNH TÂM – Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam  Cần Thơ Nộp 19/09/20  20,000,000 
2 NHÓM THIỆN DUYÊN CẦN THƠ Cần Thơ Nộp 19/09/20  26,000,000 
3 NHÓM THIỆN TÂM CẦN THƠ Cần Thơ Nộp 19/09/20  10,000,000 
4 BÀ TRỊNH THỊ MAI QUỲNH + 10 xe đạp Mẹ Tiên Nộp 15/09/20  10,000,000 
5 NHÓM LÂM MINH PHÁT TPHCM VCB 28/07/20  1,000,000 
6 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 03/09/20 3,000,000
7 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 03/09/20  1,000,000 
8 NGUYỄN TRẦN ANH VŨ TPHCM ACB 03/09/20  1,000,000 
9 CHỊ THANH HỒNG Hà Nội ACB 03/09/20  500,000 
10 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 04/09/20  150,000 
11 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 04/09/20  5,000,000 
12 CÔ HẠNH TPHCM ACB 05/09/20 500,000
13 EM LOAN   ACB 05/09/20  500,000 
14 TRƯƠNG THỊ THU VÂN TPHCM ACB 07/09/20  500,000 
15 KIM PHƯƠNG   ACB 09/09/20  300,000 
16 THANH VI – TRỌNG HÙNG chuyển tiền   ACB 09/09/20  5,000,000 
17 TRẦN LAN Hà Nội VCB 03/09/20  1,000,000 
18 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH TPHCM VCB 03/09/20  400,000 
19 PHẠM THỊ THI hồi hướng cho Lê Chí Hào 40t hết bệnh mất ngủ, thông minh, trí tuệ   VCB 03/09/20  500,000 
20 NHA KHOA THANH TÂM Thốt Nốt VCB 03/09/20  500,000 
21 TRẦN THỊ THÚY AN TPHCM VCB 03/09/20  500,000 
22 HL. NGUYỄN THỊ MAI sinh 1954 mất 05/03/20 thọ 67t được vãng sanh Me Kim Đào VCB 03/09/20  1,000,000 
23 NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN Đăk Nông VCB 04/09/20  500,000 
24 THIÊN NGA KIM VK Mỹ VCB 04/09/20  1,000,000 
25 EM HẢI   VCB 04/09/20  200,000 
26 HUỲNH NGUYỄN HÀ MY   VCB 05/09/20  100,000 
27 CAO NGỌC GIÀU TPHCM VCB 06/09/20  3,000,000 
28 NGÔ VIẾT TPHCM VCB 07/09/20  300,000 
29 ĐOÀN HỒNG PHONG (Ca sĩ Việt Hùng) TPHCM VCB 07/09/20  200,000 
30 DIỆP KIM PHỤNG   VCB 09/09/20  2,000,000 
31 LÂM MINH PHÁT hồi hướng cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện tiền mạnh khỏe   VCB 10/09/20  500,000 
32 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ TPHCM VCB 10/09/20  500,000 
33 CHÚ NINH VĂN NHẬN – CÔ BẮC TPHCM Nộp 06/09/20  2,000,000 
34 PHẠM THỊ PHỤNG TPHCM Nộp 06/09/20  1,000,000 
35 DIỆU THANH TPHCM Nộp 06/09/20  1,000,000 
36 NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp Nộp 06/09/20  200,000 
37 NGUYỄN QUỐC HOÀNG PHƯƠNG Cái Bè Nộp 06/09/20  1,000,000 
38 NGUYỄN THỊ LÀI TPHCM Nộp 06/09/20  500,000 
39 TRƯƠNG THỤY THU SƯƠNG   ACB 10/09/20  500,000 
40 NGUỄN THỊ TUYẾT HẰNG – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  3,000,000 
41 NGUYỄN HẢI YẾN – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  200,000 
42 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  100,000 
43 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  200,000 
44 TRẦN THỊ THANH THÚY – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  500,000 
45 THIÊN SƠN (TT GIA SƯ THIÊN PHÚC ) hồi hướng cho Má Chung Thị Ngọc Ánh 74t Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  5,000,000 
46 LỮ BÍCH LOAN – Q,6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  200,000 
47 TRƯƠNG NHƯỢC THẢO – Tân Phú Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  300,000 
48 CHÚ 2 KHUYÊN – Củ Chi Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  1,000,000 
49 NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – Củ Chi Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  500,000 
50 THI ĐỖ NHẬT KIM – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  100,000 
51 NGUYỄN THỊ BẠCH – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  200,000 
52 NGUYỄN HỒ NHẬT ANH – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  200,000 
53 HUỲNH THẾ NHÂN – Q.7 Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  1,000,000 
54 HẠNH DUNG – Tân Phú Nhóm H.Dung ACB 10/09/20  500,000 
55 TẠ HỒNG PHƯƠNG – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 12/09/20  500,000 
56 LÊ THỊ KIM XUÂN – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 12/09/20  200,000 
57 ĐỖ HOÀNG VIỆT – Q.10 Nhóm H.Dung ACB 12/09/20  200,000 
58 CHỊ CỦA CHỊ LIỄU THU – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 12/09/20  3,000,000 
59 NGUYỄN ĐĂNG DUY – Củ Chi Nhóm H.Dung ACB 12/09/20  500,000 
60 LÊ TUẤN VIỆT – Q.6 Nhóm H.Dung ACB 12/09/20  1,000,000 
61 TRƯƠNG TUYẾT BÌNH – Q.8 Nhóm H.Dung ACB 15/08/20  1,000,000 
62 NGUYỄN THỊ ANH THƯ – Bình Tân Nhóm H.Dung ACB 18/09/20  1,000,000 
63 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội ACB 10/09/20  500,000 
64 VÕ DUY ĐIỀN TPHCM ACB 11/09/20  500,000 
65 NGUYỄN THANH XUÂN TPHCM ACB 11/09/20  500,000 
66 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Hà Nội ACB 11/09/20  1,000,000 
67 LÊ HUY PHONG TPHCM ACB 11/09/20  500,000 
68 GĐ VÕ QUỐC MINH PD. THIỆN NHÂN TPHCM ACB 12/09/20  1,000,000 
69 BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG Con mẹ Hoa VCB 10/09/20  500,000 
70 LÊ HỒNG PHÚC   VCB 10/09/20  500,000 
71 PT. HƯƠNG NGHIÊM – Thiền viện PN Cần Thơ VCB 10/09/20  1,000,000 
72 TRỊNH HỒNG HẢI Hà Nội VCB 10/09/20  1,000,000 
73 HỒ THỊ NGỌC TUYỀN   VCB 11/09/20  200,000 
74 IVY VO – 1.000 usd VK  Nhận 11/09/20  23,150,000 
75 NGUYỄN KIM HOA bạn Mai 100 usd VK Mỹ Nhận 07/09/20  2,315,000 
76 CHỊ CHÂU Nhóm D. Phúc ACB 14/09/20  1,000,000 
77 TRẦN THANH DIỄM PHÚC Nhóm D. Phúc ACB 14/09/20  500,000 
78 CHỊ NGUYÊN Nhóm D. Phúc ACB 14/09/20  200,000 
79 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ   ACB 15/09/20  1,500,000 
80 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   VCB 12/09/20  1,000,000 
81 CÔ HƯƠNG THỦY Cần Thơ Nộp 19/09/20  1,000,000 
82 ÔNG PHẠM VĂN BƠI Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
83 CÔ HƯƠNG  Cần Thơ Nộp 19/09/20  200,000 
84 CHÚ QUANG VŨ Cần Thơ Nộp 19/09/20  200,000 
85 CÔ NHƯ Cần Thơ Nộp 19/09/20  100,000 
86 CÔ NGÔ THỊ THÚY Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
87 CÔ HỒ THỊ TUYẾT Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
88 CÔ DƯƠNG THỊ HIỆP Cần Thơ Nộp 19/09/20  1,000,000 
89 ÔNG NGÔ VĂN SƠN Cần Thơ Nộp 19/09/20  4,000,000 
90 CÔ NGÔ HỒNG NGỌC Cần Thơ Nộp 19/09/20  1,000,000 
91 CÔ LÊ THANH DANH Cần Thơ Nộp 19/09/20  300,000 
92 CÔ TÍN MẪN Cần Thơ Nộp 19/09/20  1,000,000 
93 CÔ HẢI TRUNG Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
94 CÔ TIÊN Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
95 CÔ LÊ THÙY Cần Thơ Nộp 19/09/20  1,000,000 
96 LÊ CÔNG VINH Cần Thơ Nộp 19/09/20  300,000 
97 ĐẶNG TRANG Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
98 ANH GIANG Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
99 ANH PHƯỚC Cần Thơ Nộp 19/09/20  200,000 
100 MONG PHẠM Cần Thơ Nộp 19/09/20  500,000 
101 NGUYỄN THANH XUÂN Cần Thơ Nộp 19/09/20  200,000 
102 LÂM MINH PHÁT hồi hướng cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện tiền mạnh khỏe TPHCM VCB 19/08/20  500,000 
103 DIEP    ACB 21/09/20  500,000 
104 NGUYỄN THỊ MỘNG TPHCM Đăng ký  500,000 
105 TỪ THIỆN TOÀN CẦU TPHCM Đăng ký  14,600,000 
106 TTV SCB – TRỊNH THẾ HUYNH Nhóm Tiên Đăng ký  1,000,000 
107 LÊ HOÀNG QUÂN Nhóm Tiên Đăng ký  500,000 
108 TRẦN DUY Nhóm Tiên Đăng ký  300,000 
109 ẨN DANH Nhóm Tiên Đăng ký  200,000 
110 TRANG HIỀN THANH Nhóm Tiên Đăng ký  300,000 
111 NGUYÊN HƯƠNG Nhóm Tiên Đăng ký  200,000 
112 EM TÍNH Nhóm Tiên Đăng ký  200,000 
113 TRẦN THỊ KIM OANH Nhóm Tiên Đăng ký  500,000 
114 NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU Nhóm Tiên Đăng ký  1,000,000 
115 BÍCH NGỌC Nhóm Tiên Đăng ký  500,000 
116 TRUNG DU Nhóm Tiên Đăng ký  500,000 
117 VIVI MINLK Nhóm Tiên Đăng ký  200,000 
118 CHỊ HẠNH TRINH hồi hướng con gái Phạm Ngọc Khánh Thy 31t mất tại Mỹ ngày 20/04 nhuần Canh Tý Nhóm Tiên Đăng ký  700,000 
119 TÔ PHÚ TOÀN Nhóm Tiên Đăng ký  300,000 
  Cộng      197,115,000