Tháng 4/17: Tặng quà 300 hs tại 3 lễ khánh thành cầu 74->78 xã Thạnh Lộc – xã Thuận Điền – xã Hữu Định

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú Số tiền
1 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ Q. 9 Nộp 01/04 500,000
2 ĐOÀN THỊ THÀNH Q. 9 Nộp 01/04 500,000
3 BẠN CÔ THÀNH   Nộp 01/04 100,000
4 CÔ PHỤNG CHÚ TIẾN   Nộp 01/04 100,000
5 BÉ NGUYỄN HOÀNG HƯNG Con em Loan Nộp 01/04 500,000
6 VÕ QUỐC MINH   Nộp 01/04 100,000
7 NHÓM PHÚC – HƯƠNG – YẾN – LOAN Bình Tân Nộp 01/04 1,000,000
8 CHỊ HẠNH TRINH   Nộp 01/04 500,000
9 NGUYỄN VĂN DƯƠNG   VCB 31/03/17 1,000,000
10 GIA ĐÌNH CHỊ THƯ XÂY CẦU 78   ACB 17/04/17 1,000,000
11 TÔ THỊ THÙY DƯƠNG   Qùa Thuận Điền 5,000,000
12 PHẠM VIỆT Bạn A.Tiền Học bổng 5,000,000
  Tổng cộng thu     15,300,000
1 NHÓM CHỊ KIM YẾN tặng 100 suất đồ dùng cho hs Thạnh Lộc     2,000,000
2 CÔ CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ 300 suất bút – thước – 3 lần khánh thành cầu            6,000,000
3 TÔ THỊ BẠCH CHÂU tặng 100 suất đồ chơi xã Thạnh Lộc            2,000,000