THÁNG 4/17: QUÀ TẶNG HỌC SINH LỄ KHÁNH THÀNH CẦU XÃ THẠNH LỘC – THUẬN ĐIỀN – MỸ THÀNH NAM

Kết quả quyên góp đến ngày 20/04/17:

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú

Số tiền

1 ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ Q. 9 Nộp 01/04

500,000

2 ĐOÀN THỊ THÀNH Q. 9 Nộp 01/04 500,000
3 BẠN CÔ THÀNH Nộp 01/04 100,000
4 CÔ PHỤNG CHÚ TIẾN Nộp 01/04 100,000
5 BÉ NGUYỄN HOÀNG HƯNG Con em Loan Nộp 01/04 500,000
6 VÕ QUỐC MINH Nộp 01/04 100,000
7 NHÓM PHÚC – HƯƠNG – YẾN – LOAN Bình Tân Nộp 01/04 1,000,000
8 CHỊ HẠNH TRINH Nộp 01/04 500,000
9 NGUYỄN VĂN DƯƠNG VCB 31/03/17 1,000,000
10 CHI LOAN BẠN CHỊ CHIỂU Tân Bình Đăng ký 500,000
11 VIỆT BẠN TIỀN Bạn Tiền Đăng ký 5,000,000
12 PHẠM VĂN DŨNG Bạn Tiền Đăng ký 1,000,000

Tổng cộng

10,800,000
NHÓM CHỊ KIM YẾN tặng 100 khăn, 100 kem đánh răng, 100 kem đánh răng

CÔ CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ 200 suất bút – thước – bao tập…..

2,000,000

  4.000.000

 

Đã tặng 100 suất ngày 1/4 khánh thành cầu 74 xã Thạnh Lộc – Cai Lậy – Tiền Giang.