LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 6/2019

1. Ngày 1-2/06/19: Thứ 7-CN : Long Mỹ – Hậu Giang

–  Khánh thành trường tiểu học xã Xà Phiên

–  Khánh thành cầu Đồng Tâm 131

–  Trao quà 100 hs nghèo tại trường

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 12g thứ 7 – chủ nhật về

2. Ngày 17/06/19: Thứ 2 : Giồng Trôm – Bến Tre

–  Khánh thành cầu Đồng Tâm 135 xã Sơn Phú.

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

3. Ngày 29-30/06/19: Thứ 7-CN : Long Mỹ – Hậu Giang

–  Khởi công cầu Đồng Tâm 136 xã Xà Phiên

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 12g thứ 7 – chủ nhật về

    Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742