LỊCH TỪ THIỆN THÁNG 10-2016

1. Ngày 02/10/16: Chủ nhật:  Ba Tri – Bến Tre.

 Khởi công xây nhà nhân ái 48-49 xã An Hiệp

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

2. Ngày 08/10/16: Thứ 7: Tân Thạnh – Long An

 Khởi công xây cầu xã Tân Bình

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

3. Ngày 19/10/16: Thứ 4: Châu Thành – Đồng Tháp

 Khởi công xây cầu xã Tân Bình

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân lúc 6g

4. Ngày 24-26/10: Thứ 2-4: Quảng Bình

 Cứu trợ thiên tai bão lũ

–  Đi máy bay

5. Ngày 29/10 – 18/11/16: Nepal- Ấn Độ

 Hành hương chiêm bái Phật Tích + Tặng quà cô nhi, người nghèo. 

–  Khởi hành tại chùa Pháp Vân

Liên hệ Ngọc Mai 0916.473742