KHỞI CÔNG XÂY CẦU 115 BÁO HIẾU VU LAN XÃ THẠNH PHÚ ĐÔNG – GIỒNG TRÔM – BT

Cảm ơn gia đình cụ Lê Thị Tám và Lê Văn Út đã cúng dường số tiền 85 triệu đồng xây cầu dài 11m rộng 2,7m tải 3 tấn cho ấp 2A xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm – Bến Tre trước Đại Lễ Vu Lan.

Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho gia quyến hai cụ luôn tăng phước giảm nghiệp, phát triển trí huệ và lòng từ bi!

Ảnh: Thân Tình