KHỞI CÔNG XÂY CẦU ĐỒNG TÂM 113 XÃ THẠNH PHÚ ĐÔNG – GIỒNG TRÔM – BT

Sáng ngày 11/08, Từ thiện Đồng Tâm đã về ấp 2A xã Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm – Bến Tre dự lễ khởi công cầu Đồng Tâm 113. Cây cầu sập dốc kêu cứu đã được xây gấp cho bà con và học sinh sớm có con đường lưu thông. Con đường này có 6 cầu tạm xuống cấp cần xây mới. Cây cầu sập dốc nằm đầu ngỏ cách đường nhựa 100m liên thông ấp 2A và ấp 3 với 500 lượt người qua cầu mỗi ngày. Xe chở dừa, heo và phân bón…không thể qua cầu vì đã sập dốc.

Cầu mới xây dài 15m – rộng 2,7m – tải 3 tấn – kinh phí 124 triệu do tập thể Từ thiện Đồng Tâm hùn phước xây cầu gấp báo hiếu Vu Lan. 

Kinh phí xây cầu còn thiếu nhiều vừa xây vừa quyên tiền nên mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của nhiều tấm lòng!

Xin hồi hướng công đức này đến pháp giới – chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo!

Xin hồi hướng công đức này đến ông bà, cha mẹ, cừu huyền những tấm lòng góp sức xây cầu!

Xin hồi hướng công đức này đến chiến trận vong, đồng bào tử nạn và thập loại cô hồn được siêu thoát trong mùa Vu Lan.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Tin: Mai chủ nhiệm – Ảnh: Phó Bá Cường