DI DỜI TƯỢNG QUAN ÂM RA BỜ SÔNG TẠI CHÙA NGỌC THIÊN NGÀY RẰM T.5

Rằm tháng 5 vừa qua, Trụ Trì Chùa Ngọc Thiên cho di dời tượng Quan Âm trong sân chùa ra đài Quan Âm đang thi công ngoài bờ sông trước cổng. Từ Thiện Đồng Tâm đã cúng chùa 250.000.000đ kinh phí xây bờ kè đài Quan Âm bờ sông. Nhìn loạt ảnh 2 xe chuyển cẩu tượng Quan Âm rất cam go vì tượng cao hơn cổng chùa phải cẩu qua cổng, và tượng đá nặng gần 4 tấn xe gắp tượng lún bánh xuống gạch sân lun á! Hoan hỷ quá! Các bạn hãy tin vào những gì Mai kêu gọi nhé!