CÚNG 250 TRIỆU XÂY ĐÀI QUAN ÂM CHÙA NGỌC THIÊN – CHÂU THÀNH – HẬU GIANG

Còn âm quỹ 5.500.000đ – Xin hùn Phước tiếp!
Mai đã chuyển đủ 250 triệu xây đài Quan Âm Chùa Ngọc Thiên ở Châu Thành – Hậu Giang cho Trụ Trì từ 19/05/22. Dự án đang thi công làm bờ kè và nền đài. Kinh phí còn thiếu mong chia sẻ tiếp ạ!