Tháng 12/21: Quỹ quà tặng năm 2021 quà tết + học bổng + Bệnh nhân tạm ngưng chuyển kêu gọi Quỹ quà covid

QUỸ QUÀ TẶNG THÁNG 1-4/21

Quà tết 25 hộ quê thầu Tùng + 16 thợ xây cầu xã An Cư – Cái Bè
Quà tết Bình Thủy – Phong Điền – Cần Thơ
Quà tết 100 hộ + 35 học bổng xã Phước Chỉ – Trảng Bàng – Tây Ninh
20 Học bổng xã Đông Phước – Châu Thành – Hậu Giang cầu 156

Số dư Quỹ quà 31/12/2020 chuyển sang      44.307.000đ
Thu vận động 91.746.000đ
Chi mua quà tặng  86.759.000đ
Số dư đến 30/04/2021   49.294.000đ

NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ QUÀ TẾT

Stt NHÀ HẢO TÂM Địa chỉ Ghi chú  Số tiền 
  Chuyển số dư ấn tống Kinh Quảng Nam     9,518,000
1 MAI CHỦ NHIỆM TPHCM ACB 09/01/20 5,000,000
2 LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG   ACB 09/01/21 5,000,000
3 LÊ VĂN VÕ DŨNG   ACB 09/01/21 500,000
4 LỮ NGỌC LAM TPHCM ACB 09/01/21 1,000,000
5 NGUYỄN VIẾT NAM Hà Nội ACB 09/01/21 1,000,000
6 ĐỒNG TIẾN ĐẠT   ACB 09/01/21 1,500,000
7 CHÚ X.Q TPHCM VCB 06-31/01 2,000,000
8 Mr HAI NGUYEN – 100usd VK Mỹ VCB 08/01/21 2,284,000
9 NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp Nộp 09/01/21 1,000,000
10 NGUYỄN KIM HOA – 100usd bạn Mai VK Mỹ Nộp 01/01/21 2,284,000
11 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT   ACB 15/01/21 400,000
12 CHÂU THỊ TUYẾT LAN Cần Giờ Nộp 17/01/21 2,000,000
13 CHÚ NINH VĂN NHẬN – CÔ BẮC TPHCM Nộp 17/01/21 1,500,000
14 VÕ THỊ HIỆP TPHCM Nộp 17-31/01 5,000,000
15 HOÀNG LÊ PHƯƠNG THẢO Vina Design Nộp 16/01/21 3,000,000
16 PHẬT TỬ SĨ TÂM VK ÚC Nộp 19/01/20  1,000,000 
17 NHÀ SÁCH KINH PHẬT MINH ĐỨC Thủ Đức VCB 22/01/21  500,000 
18 NGUYỄN MINH TUẤN An Cường Co ACB 26/01/21  5,000,000 
19 ĐỒNG TIẾN ĐẠT   ACB 26/01/21  300,000 
20 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN TPHCM ACB 26/01/21  1,000,000 
21 TRỊNH HỒNG HẢI Hà Nội VCB 25/01/21  500,000 
22 LỮ NGỌC SƯƠNG – PD. TÂM TRANG TPHCM VCB 25/01/21  1,000,000 
23 GĐ. NGỌC PHAN VK Mỹ VCB 26/01/21  23,160,000 
24 PHẠM TẤN LỢI   VCB 26/01/21  1,000,000 
25 ANH BA NINH TPHCM VCB 27/01/21  2,000,000 
26 HL. NGUYỄN VĂN DANH Ba Hiệp Nộp 26/01/21  400,000 
27 NGHỆ SĨ NGÂM THƠ ĐÀI TRANG TPHCM ACB 26/01/21  1,000,000 
28 LÊ VĂN VÕ DŨNG TPHCM ACB 17/02/21  500,000 
29 PHẠM VĂN DƯƠNG TPHCM VCB 31/03/21  300,000 
30 BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG Con mẹ Hoa VCB 31/03/21  2,000,000 
31 ĐÀO TUYẾT TRINH   VCB 31/03/21  500,000 
32 EM LAN ẨM THỰC QUỞ NÂU Nhóm Q.Hoa VCB 31/03/21  200,000 
33 CÚC TRẦN  Nhóm Q.Hoa VCB 31/03/21  200,000 
34 NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN   ACB 02/04/21  500,000 
35 PHUONG – LOAN Nhóm Q.Hoa VCB 01/04/21  200,000 
36 LỮ NGỌC LAM TPHCM VCB 04/04/21  1,000,000 
37 CÔ GIÁC ANH TPHCM Nộp 04/04/21  500,000 
38 PHẠM KHÁNG TRƯỜNG TPHCM Nộp 04/04/21  500,000 
39 NGÔ HOÀNG MỸ TPHCM Nộp 04/04/21  300,000 
40 TÂM AN NHIÊN TPHCM Nộp 04/04/21  1,000,000 
41 KATHY THANH NGUYỄN TPHCM Nộp 04/04/21  200,000 
44 ANH SỈ TÂM hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh và Mẹ được vãng sanh Nhóm Sỉ Tâm Nộp 04/04/21  3,000,000 
45 CÔ GIÁC ANH giúp mẹ bé Hiếu ung thư   Nộp 18/04/21  1,000,000 
46 VÕ TRUNG HẢI tặng 100 thùng mì 7.000.000đ cho Tây Ninh  
47 QUỸ D.O.V.E Mỹ tặng 100 NN da cam trị giá 61.200.000đ  
48 TÂM AN NHIÊN vận động 420 suất quà cho Cần Thơ báo cáo sau      
  CỘNG      91,746,000

BẢNG KÊ CHI MUA TẶNG QUÀ

Stt Nội dung SL Đơn giá Thành tiền
   Quà tết 100 hộ xã Phước Chỉ – Tây Ninh – 4/4/21      31,800,000
1  Bao lì xì 100  300,000  30,000,000
2  Khăn tắm 100  13,000  1,300,000
3  4 Băng rôn (2 cái bỏ do covid)        500,000
4  Trung Hải tặng 100 thùng mì 7.000.000đ      
   35 học bổng xã Phước Chỉ – Tây Ninh – 4/4/21      23,850,000
1  Học bổng 35  500,000  17,500,000
2  Giấy in học bổng 35  10,000  350,000
3  Tặng nóng 3 anh em ba bị ưng thư      6,000,000
4  Nhóm CTy Bảo Đăng tặng 3 anh em 3 triệu      
5  35 ba lô hiện vật trị giá 5.250.000đ      
   Quà tết Thợ xây + hộ nghèo quê thầu Tùng – 7/2/21  13,649,000
1  Bao lì xì thợ xây 16  500,000  8,000,000
2  Bánh hộp thiếc Kinh Đô 16  106,000  1,696,000
3  Bao lì xì hộ nghèo 25  100,000  2,500,000
4  Khăn tắm 41  13,000  533,000
5  Tháp quà tết biếu Thầu Tùng đội xây cầu      800,000
6  Vợ thầu Tùng tặng mỗi hộ 200k = 5.000.000đ      
7  Băng rôn      120,000
   Học bổng xã Đông Phước cầu 156 – Hậu Giang – 31/1/21

 10,200,000

1  Học bổng 20  500,000  10,000,000
2  Giấy in học bổng 20  10,000  200,000
   Quà tết Bình Thủy + Phong Điền Cần Thơ – 7+8/2/21

 5,460,000

1  Khăn tắm 420  13,000  5,460,000
2  Hiện vật Tâm An Nhiên quyên tặng trực tiếp      –   
   Quà tết nhiếp ảnh Cường – Thư – Tình 3  600,000  1,800,000
 

 Cộng chi tiền quỹ quà

     86,759,000

Kết quả:

  • Quà 41 hộ xã An Cư – Cái Bè – Tiền Giang ngày 07/02/21         13.649.000đ
  • Quà 100 hộ xã Phước Chỉ – Trảng Bàng – Tây Ninh  04/04/21     38.800.000đ
  • Học bổng 35 hs xã Phước Chỉ – Trảng Bàng – Tây Ninh  04/04/21  23.850.000đ
  • Học bổng 20 hs Đông Phước- Châu Thành – Hậu Giang 31/01/21  10.200.000đ
  • Quà tết chung Bình Thủy – Phong Điền – Cần Thơ 7+8/02/21       5.460.000đ
  • Quà tết 3 nhiếp ảnh Cường – Thư – Thân Tình                   1.800.000đ
  • Quỹ D.O.V.E tặng trực tiếp 100 NN da cam Tây Ninh 17/1/21     61.200.000đ

Tổng giá trị quà:  154.959.000đ

QUỸ QUÀ TẶNG THÁNG 4-5/21

Bù số thiếu tặng em Sang bị gãy xương vai tay 8.146.000đ
(tặng 20.000.000đ mà kêu gọi được 11.854.000đ)
Số sư Quỹ Quà tặng đến 30/05/21: 41.148.000đ

QUỸ QUÀ TẶNG THÁNG 12/21

Tặng chị Tạ Kim Chi ung thư 6.000.000đ 30/12/21 
Số dư Quỹ Quà tặng ngày 31/12/21 chuyển năm 2022 là 35.148.000đ