292. Đợt 10 – Trao quà Hội người mù Thủ Đức dịch Covid